Μουσικόν Εγκόλπιον των Ιερέων (Νο 253)

Μουσικόν Εγκόλπιον των Ιερέων (Νο 253)

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD2530
Σε Απόθεμα
+

Το CD συνοδεύει το Μουσικό Εγκόλπιο των Ιερεών και συγκεκριμένα τις σελίδες 196 - 248. Περιέχει Πληρωτικά και Κύριε Εκέκραξα και Κατευθυνθήτω κατ' ήχον. Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες : Γεώργιος Κακουλίδης και Ιωάννης Γιαννακούρος, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Ήχος Πλ. Α΄ - Πληρωτικά

 2. Ήχος Πλ. Β΄ - Πληρωτικά

 3. Ήχος Βαρύς - Πληρωτικά

 4. Ήχος Πλ. Δ΄ - Πληρωτικά

 5. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Α΄

 6. Κατευθυνθήτω - Ήχος Α΄

 7. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Β΄

 8. Κατευθυνθήτω - Ήχος Β΄

 9. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Γ΄

10. Κατευθυνθήτω - Ήχος Γ΄

11. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Δ΄

12. Κατευθυνθήτω - Ήχος Δ΄

13. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος πλ. Α΄

14. Κατευθυνθήτω - Ήχος πλ. Α΄

15. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος πλ. Β΄

16. Κατευθυνθήτω - Ήχος πλ. Β΄

17. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Βαρύς

18. Κατευθυνθήτω - Ήχος Βαρύς

19. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος πλ. Δ΄

20. Κατευθυνθήτω - Ήχος πλ. Δ΄

21. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Α΄ (Σύντομον)

22. Κατευθυνθήτω - Ήχος Α΄ (Σύντομον)

23. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Β΄ (Σύντομον)

24. Κατευθυνθήτω - Ήχος Β΄ (Σύντομον)

25. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Γ΄ (Σύντομον)

26. Κατευθυνθήτω - Ήχος Γ΄ (Σύντομον)

27. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Δ΄ (Σύντομον)

28. Κατευθυνθήτω - Ήχος Δ΄ (Σύντομον)

29. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος πλ. Α΄ (Σύντομον)

30. Κατευθυνθήτω - Ήχος πλ. Α΄ (Σύντομον)

31. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος πλ. Β΄ (Σύντομον)

32. Κατευθυνθήτω - Ήχος πλ. Β΄ (Σύντομον)

33. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Βαρύς (Σύντομον)

34. Κατευθυνθήτω - Ήχος Βαρύς (Σύντομον)

35. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος πλ. Δ΄ (Σύντομον)

36. Κατευθυνθήτω - Ήχος πλ. Δ΄ (Σύντομον)

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα