• Αποθήκευση 57%
Αναστασιματάριον Ιωάννου - Ήχος Πλ. Δ΄

Αναστασιματάριον Ιωάννου - Ήχος Πλ. Δ΄

ΝΑΙ, Μονωδιακό


Τιμή Τιμοκαταλόγου: 7.00  

3.00

Κερδίζετε: 4.00 (57%)
CD0210
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον πλ. δ΄ ήχο του Αναστασιματαρίου του Ιωάννου.Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Εσπερινόν Ύμνον - Στιχηρά

 4. Κύριε Κύριε Μη Απορρίψης Ημάς

 5. Χαίρε Σιών Αγία

 6. Ο Εκ Θεού Πατρός Λόγος

 7. Ο Βασιλεύς Των Ουρανών - Δόξα και Νυν

 8. Ανήλθες Επί Σταυρού - Απόστιχα

 9. Χριστόν Δοξολογήσωμεν

10. Ψαλμοίς Και Ύμνοις

11. Ω Δέσποτα Των Απάντων

12. Ανύμφευτε Παρθένε - Θεοτοκίον (Σύντομον)

13. Ανύμφευτε Παρθένε - Θεοτοκίον (Αργόν)

14. Θεός Κύριος

15. Εξ Ύψους Κατ' Ήλθες - Απολυτίκιον

16. Ο Δι' Ημάς Γεννηθείς

17. Ανέστης Εκ Νεκρών - Καθίσματα

18. Αναστάς Εκ Του Τάφου

19. Την Ουράνιον Πύλη

20. Άνθρωποι Το Μνήμα Σου

21. Εκ Νεότητός Μου - Αναβαθμοί

22. Η Καρδία Μου Τω Φόβω Σου

23. Εκέκραξά Σοι Κύριε

24. Ιδού Δη Τι Καλόν

25. Αρματηλάτην Φαραώ

26. Την Παντοδύναμον Χριστού

27. Ως Ευπρεπής Ταις Γυναιξίν

28. Δεδοξασμένα Περί Σου

29. Πάσα Πνοή

30. Αινείτε Αυτόν

31. Κύριε Ει Και Κριτηρίω

32. Κύριε Ει Και Ως Νεκρόν

33. Κύριε Όπλον Κατά Του Διαβόλου

34. Ο Άγγελός Σου Κύριε

35. Τα Της Μαρίας Δάκρυα - Εωθινόν Η΄ Δοξαστικόν

36. Φανερών Σε Αυτόν - Εωθινόν ΙΑ΄ Δοξαστικόν

37. Δοξολογία

38. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

39. Σήμερον Σωτηρίαν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα