Αναστασιματάριον Ιωάννου - Ήχος Βαρύς

Αναστασιματάριον Ιωάννου - Ήχος Βαρύς

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD0200
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον βαρύ ήχο του Αναστασιματαρίου του Ιωάννου.Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθηνθήτω

 3. Δεύτε Αγαλλιασώμεθα Τω Κυρίω - Στιχηρά

 4. Σταυρόν Υπέμεινας Σωτήρ

 5. Απόστολοι Ιδόντες

 6. Καν Συνελήφθης Χριστέ

 7. Δαυιτικήν Προφητείαν

 8. Μήτηρ Μεν Εγνώσθης - Δόξα Και Νυν

 9. Ανέστης Εκ Του Τάφου - Απόστιχα

10. Τον Αναστάντα Εκ Νεκρών

11. Υπό Τον Άδην

12. Φοβερός Ώφθης

13. Υπό Την Σην Δέσποινα - Θεοτοκίον (Σύντομον)

14. Υπό Την Σην Δέσποινα - Θεοτοκίον (Αργόν)

15. Θεός Κύριος

16. Κατέλυσας τω Σταυρώ σου - Απολυτίκιον

17. Ως της Ημών Αναστάσεως

18. Η Ζωή Εν Τω Τάφω - Καθίσματα

19. Τη Τριήμερω Ταφή Σου

20. Τον Σταυρωθέντα Υπέρ Ημών

21. Εσφραγιμσένου Του Μνήματος

22. Την Αιχμαλωσίαν Σιών - Αναβαθμοί

23. Εαν Μη Κύριος

24. Οι Φοβούμενοι Τον Κύριον

25. Νεύση Σου Προς Γεώδη

26. Κέκριται Του Θανάτου

27. Άδης Σοι Προσπελάσας

28. Λέλυνται Αι Οδύναι

29. Πάσα Πνοή

30. Αινείτε Αυτόν

31. Ανέστη Χριστός Εκ Νεκρών

32. Ανάστασιν Χριστού

33. Χριστού Την Ανάστασιν

34. Τι Ανταποδώσωμεν Τω Κυρίω

35. Ιδού Σκοτεία Και Πρωί - Εωθινόν Ζ΄ Δοξαστικόν

36. Δοξολογία

37. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

38. Σήμερον Σωτηρίαν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα