• Αποθήκευση 57%
Αναστασιματάριον Ιωάννου - Ήχος Πλ. Α΄

Αναστασιματάριον Ιωάννου - Ήχος Πλ. Α΄

ΝΑΙ, Μονωδιακό


Τιμή Τιμοκαταλόγου: 7.00  

3.00

Κερδίζετε: 4.00 (57%)
CD0180
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον πλ. α΄ ήχο του Αναστασιματαρίου του Ιωάννου.Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Δια Του Τιμίου Σου Σταυρού - Στιχηρά Ιδιόμελα

 4. Ο Την Ανάστασην Διδούς

 5. Μέγα Θαύμα

 6. Εσπερινήν Προσκύνησην

 7. Εν Τη Ερυθρά Θαλάσση - Δόξα Και Νυν

 8. Σε Τον Σαρκωθέντα - Απόστιχα

 9. Νυγείσης Σου Της Πλευράς

10. Ξένη Σου Η Σταύρωσης

11. Ο Δι' Ημάς Σαρκί Πάθος

12. Ναός Και Πύλη Υπάρχεις - Θεοτοκίον (Σύντομον)

13. Ναός Και Πύλη Υπάρχεις - Θεοτοκίον (Αργόν)

14. Θεός Κύριος

15. Τον Συνάναρχον Λόγον - Απολυτίκιον

16. Χαίρε Πύλη Κυρίου

17. Τον Σταυρόν Του Κυρίου - Καθίσματα

18. Κύριε Νεκρός Προσηγορεύθης

19. Χαίρε Άγιον Όρος

20. Κύριε Μετά την Τριήμερον

21. Εν Τω Θλίβεσθαί Με - Αναβαθμοί

22. Εις Τα Όρη Ψυχή

23. Επί τοις Ειρηκόσι Μοι

24. Ίππον Και Αναβάτην

25. Σε Η Ακανθηφόρος

26. Ήγειράς Με Πεσόντα

27. Λέλυται Η Κατάρα

28. Πάσα Πνοή

29. Αινείτε Αυτόν

30. Κύριε Εσφραγισμένου Του Τάφου

31. Κύριε Τους Μοχλούς τους Αιωνίους

32. Κύριε Αι Γυναίκες Έδραμον

33. Κύριε Ώσπερ Εξήλθες

34. Ω Των σοφών Σου Κριμάτων - Εωθινόν Ε΄ Δοξαστικόν

35. Ως Επ' Εσχάτων - Εωθινόν Θ΄Δοξαστικόν

36. Δοξολογία

37. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

38. Σήμερον Σωτηρίαν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα