Αναστασιματάριον Ιωάννου - Ήχος Δ΄

Αναστασιματάριον Ιωάννου - Ήχος Δ΄

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD0170
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον δ΄ ήχο του Αναστασιματαρίου του Ιωάννου.Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

1. Κύριε Εκέκραξα

2. Κατευθυνθήτω

3. Τον Ζωοποιόν Σου Σταυρόν - Στιχηρά Ιδιόμελα

4. Του Ξύλου Της Παρακοής

5. Πύλας Άδου Συνέτριψας

6. Δεύτε Ανυμνήσωμεν

7. Άγγελοι Και Άνθρωποι

8. Ο Δία Σε Θεοπάτωρ - Δοξαστικόν

9. Κύριε Ανελθών Εν Τω Σταυρώ - Απόστιχα

10. Κρεμάμενος Επί Ξύλου

11. Λαός Παράνομος Χριστέ

12. Μετά Δακρύων Γυναίκες

13. Νεύσον Παρακλήσεσι - Θεοτοκίον (Σύντομον)

14. Νεύσον Παρακλήσεσι - Θεοτοκίον (Αργόν)

15. Θεός Κύριος

16. Το Φαιδρόν Της Αναστάσεως - Απολυτίκιον

17. Το Απ' Αιώνος Απόκρυφον

18. Αναβλέψασαι Του Τάφου - Κάθισμα

19. Εκουσία Σου Βουλή - Κάθισμα

20. Κατεπλάφη Ιωσήφ - Κάθισμα

21. Ανέστης Ως Αθάνατος - Κάθισμα

22. Εκ Νεότητός Μου - Αναβαθμοί

23. Εκέκραξά Σοι Κύριε

24. Η Καρδία Μου Προς Σε

25. Θαλάσης Το Ερυθραίον

26. Υψωθής Την Ημετέραν

27. Εν Τάφω Σωματικώς

28. Ασπόρως Τω Του Πατρός

29. Πάσα Πνοή

30. Αινείτε Αυτόν

31. Ο Σταυρόν Υπομείνας

32. Εν Τω Σταυρώ Σου Χριστέ

33. Τω Σω Σταυρώ Χριστέ

34. Των Πατρικών σου Κόλπων

35. Όρθρος Ην Βαθύς - Εωθινόν Δοξαστικόν

36. Δοξολογία

37. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα