• Αποθήκευση 14%
Αναστασιματάριον Ιωάννου Παραλλαγή - Ήχος Βαρύς

Αναστασιματάριον Ιωάννου Παραλλαγή - Ήχος Βαρύς

ΟΧΙ, Μονωδιακό


Τιμή Τιμοκαταλόγου: 7.00  

6.00

Κερδίζετε: 1.00 (14%)
CD3100
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για το βαρύ ήχο της παραλλαγής του Αναστασιματαρίου του Ιωάννου.Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Απήχημα

 2. Κύριε Εκέκραξα

 3. Κύριε Εκέκραξα Προς Σε

 4. Εν Τω Κεκραγαίνε Με

 5. Κατευθυνθήτω

 6. Έπαρσις

 7. Δεύτε Αγαλιασώμεθα

 8. Μετά Των Ασωμάτων

 9. Σταυρόν Υπομείνας

10. Διό Προσκυνούμεν

11. Απόστολοι

12. Ούτος Ο Πλούτος

13. Καν Συνελήφθης

14. Σταυρώ Προσηλωθής

15. Ο Γαρ Θάνατός Σου

16. Δαυιτικήν

17. Αινετόν Δεικνύς

18. Πρότερον Μεν

19. Δόξα

20. Και Νυν

21. Μήτηρ Μεν

22. Και Το Θαύμα

23. Παραδόξου Γαρ

24. Όπου Γαρ Βούλεται

25. Διό Σε Πάντες

26. Ανέστης Εκ Του Τάφου

27. Τον Αναστάντα

28. Διά Της Αυτού

29. Υπό Τον Άδην

30. Δοξάζοντας Την Σην

31. Φοβερός Ώφθης

32. Υπό Την Σην

33. Υπό Την Σην Δέσποινα

34. Θεοτόκε Η Ελπίς

35. Θεός Κύριος 1ο

36. Θεός Κύριος 2ο

37. Κατέλυσας

38. Των Μυροφόρων

39. Ότι Ανέστης

40. Ως Της Ημών

41. Συ Γαρ Τους Υπευθύνους

42. Η Ζωή Εν Τάφω

43. Γυναίκες Δε

44. Τη Τριημέρω

45. Αναστήσας

46. Τον Σταυρωθέντα

47. Απαύστως Ικέτευε

48. Εσφραγισμένου

49. Πνεύμα Ευθές

50. Την Αιχμαλωσίαν Σιών - Αντίφωνον Α΄ - Αναβαθμοί

51. Εν Τω Νότω

52. Αγίω Πνεύματι

53. Εάν Μη Κύριος - Αντίφωνον Β΄

54. Του Καρπού

55. Αγίω Πνεύματι

56. Οι Φοβούμενοι - Αντίφωνον Γ΄

57. Κύκλω Της Τραπέζης

58. Αγίω Πνέυματι

59. Νεύσει Σου - Ωδή Α΄ - Ο Κανών

60. Κέκριται

61. Άδης Σοι

62. Λέλυνται

63. Πάσα Πνοή

64. Αινείτε

65. Αινείτε Αυτόν

66. Αινείτε

67. Ανέστη Χριστός

68. Ανάστασιν Χριστού

69. Χριστού Την Ανάστασιν

70. Τι Ανταποδώσωμεν

71. Δια Την Καταφθαρείσαν

72. Προς Τους Αιχμαλώτους

73. Επί Τον Σταυρόν - Εωθινόν Ζ΄

74. Ιδού Σκοτία

75. Πολύ Σκότος

76. Που Τέθειται

77. Πως Τοις Οθονίοις

78. Μεθ' Ων Και Δι Ων

79. Δοξολογία

80. Υμνούμεν Σε

81. Κύριε Βασιλεύ

82. Κύριε Ο Θεός

83. Πρόσδεξαι

84. Ότι Συ Ει Μόνος

85. Καθ' Εκάστην

86. Καταξίωσον

87. Ευλογητός

88. Γένοιτο Κύριε

89. Ευλογητός Ει

90. Κύριε Καταφυγή

91. Κύριε Προς Σε Κατέφυγον

92. Ότι Παρά Συ

93. Παράτεινον

94. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

95. Άγιος Αθάνατος

96. Σήμερον Σωτηρία

97. Καθελών Γαρ

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα