• Αποθήκευση 14%
Αναστασιματάριον Ιωάννου Παραλλαγή - Ήχος Πλ. Β΄ (Μέρος 1ο)

Αναστασιματάριον Ιωάννου Παραλλαγή - Ήχος Πλ. Β΄ (Μέρος 1ο)

ΟΧΙ, Μονωδιακό


Τιμή Τιμοκαταλόγου: 7.00  

6.00

Κερδίζετε: 1.00 (14%)
CD3080
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για το 1ο μέρος του πλ. β΄ ήχου της παραλλαγής του Αναστασιματαρίου του Ιωάννου.Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα (1ο Μέρος)

 2. Κύριε Εκέκραξα (2ο Μέρος)

 3. Εν Τω Κεκραγέναι με

 4. Κατευθυνθήτω

 5. Έπαρσις

 6. Νίκην Έχω Χριστέ

 7. Ίνα τους Εν Σκότει

 8. Συναναστήσης

 9. Ο Πηγάζων Ζωήν

10. Σήμερον Ο Χριστός

11. Τω Κόσμω

12. Η Πηγή Της Ζωής

13. Σε Κύριε

14. Εν Τω Ουρανώ

15. Εις Τα Βάθη

16. Προς Σε Καταφεύγομεν

17. Εν Τω Σταυρώ Σου Χριστέ

18. Συ Γαρ Ει

19. Δόξα Πατρί

20. Και Νυν

21. Τις Μη Μακαρίσει Σε

22. Ο Γαρ Αχρόνως

23. Φύσει Θεός

24. Ου Εις Δυάδα

25. Αυτόν Ικέτευε

26. Την Ανάστασίν Σου

27. Πύλας Συντρίψας

28. Δια Τούτο Και Ημείς

29. Ρεύσεως Ημάς

30. Οίμοι Σωτήρ

31. Ποίος Δε Τόπος

32. Θρηνούσαις Δε

33. Τω Κόσμω Δωρούμενος

34. Σταυρωθείς Ως Ηβουλήθεις

35. Τριήμερος Ανέστης

36. Ο Ποιητής Και Λυτρωτής

37. Διό Σοι Πάναγνε

38. Θεός Κύριος

39. Θεό Κύριος

40. Αγγελικαί Δυνάμεις

41. Εσκυλεύσας Τον Άδην

42. Ο Την Ευλογημένην

43. Λάμψας

44. Ότι Ευρέθη

45. Του Τάφου Ανεωγμένου

46. Εξέλθετε

47. Κυρήξατε

48. Κύριε Παρίστατο

49. Που Έκρυψας

50. Οι Γαρ

51. Προϊστορεί Ο Γεδεών

52. Και Εβλάστησας

53. Η Ζωή Εν Τω Τάφω

54. Και Τους Εχθρούς Αυτού

55. Προϊστορεί Ο Ιωνάς

56. Κατέβης Γαρ

57. Ανέστης Δε

58. Θεοτόκε Παρθένε

59. Και Αναστάντα

60. Εν Τω Ουρανώ - Αντίφωνον Α΄ - Αναβαθμοί

61. Είμη Ότι Κύριος - Αντίφωνον Β΄

62. Οι Πεποιθότες - Αντίφωνον Γ΄

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα