Αναστασιματάριον Ιωάννου Παραλλαγή - Ήχος Πλ. Α΄ (Μέρος 1ο)

Αναστασιματάριον Ιωάννου Παραλλαγή - Ήχος Πλ. Α΄ (Μέρος 1ο)

ΟΧΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD3060
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για το 1ο μέρος του πλ. α΄ ήχου της παραλλαγής του Αναστασιματαρίου του Ιωάννου.Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Δια Του Τιμίου Σου Σταυρού

 4. Ο Την Ανάστασιν

 5. Μέγα Θαύμα

 6. Εσπερινήν Προσκύνησιν

 7. Τον Αρχηγόν

 8. Οι Της Κουστωδίας

 9. Κύριε Ο Τον Άδην

10. Εν Τη Ερυθρά - Δόξα Και Νυν

11. Ναός Και Πύλη

12. Θεός Κύριος

13. Τον Συνάναρχον Λόγον

14. Χαίρε Πύλη Κυρίου

15. Τον Σταυρόν Του Κυρίου

16. Κύριε Νεκρός

17. Χαίρε Άγιον Όρος

18. Κύριε Μετά Την Τριήμερον

19. Κύριε Εν Μέσω

20. Απειρόγαμε Νύμφη

21. Εν Τω Θλίβεσθαί Με - Αντίφωνον Α΄ - Αναβαθμοί

22. Εις Τα Όρη - Αντίφωνον Β΄

23. Επί Τοις Ειρηκόσι Μοι - Αντίφωνον Γ΄

24. Ίππον Και Αναβάτην - Ωδή Α΄ - Ο Κανών

25. Ο Πήξας Επουδενός - Ωδή Γ΄

26. Την Τιμιωτέραν

27. Σε Τον Σαρκωθέντα - Απόστιχα

28. Ναός Και Πύλη

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα