Αναστασιματάριον Ιωάννου Παραλλαγή - Ήχος Δ΄

Αναστασιματάριον Ιωάννου Παραλλαγή - Ήχος Δ΄

ΟΧΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD3050
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για το τον δ΄ ήχο της παραλλαγής του Αναστασιματαρίου του Ιωάννου.Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Τον Ζωοποιόν Σου

 4. Του Ξύλου

 5. Πύλας Άδου

 6. Δεύτε Ανυμνήσωμεν

 7. Άγγελοι Και Άνθρωποι

 8. Πύλας Χαλκάς

 9. Κύριε Η Εκ Πατρός Σου

10. Δόξα

11. Και Νυν

12. Ο Δια Σε Θεοπάτωρ

13. Κύριε Ανελθών - Απόστιχα

14. Κρεμάμενος

15. Λαός Παράνομος

16. Μετά Δακρύων

17. Νεύσον Παρακλήσεσι (Σύντομον)

18. Νεύσον Παρακλήσεσι (Αργόν)

19. Θεός Κύριος

20. Το Φαιδρόν Της Αναστάσεως

21. Το Απ' Αιώνος Απόκρυφον

22. Αναβλέψασαι

23. Εκουσία Σου Βουλή

24. Κατεπλάγη Ιωσήφ

25. Ανέστης Ως Αθάνατος

26. Εκ Των Άνω Κατελθών

27. Κατεπλάγησαν Αγνή

28. Εκ Νεότητός Μου - Αντίφωνον Α΄ - Αναβαθμοί

29. Η Καρδία Μου - Αντίφωνον Γ΄

30. Θαλάσσης Το Ερυθραίον - Ο Κανών

31. Ασπόρως Το Του Πατρός

32. Ευφραίνεται Επί Σοι

33. Συ Μόνη

34. Πάσα Πνοή - Αίνοι

35. Αινείτε Αυτόν

36. Ο Σταυρόν Υπομείνας

37. Όρθρος Ην Βαθύς - Εωθινόν Δ΄

38. Δοξολογία Μανουήλ Πρωτ

39. Καταξίωσον

40. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

41. Σήμερον Σωτηρία

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα