Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου - 25 Μαρτίου

ΝΑΙ, Μάρτιος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1340
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γρηγόρης Νταραβάνογλου με την επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Βουλήν Προαιώνιον

 4. Φαίνη Μοι Ως Άνθρωπος

 5. Θεός Όπου Βούλεται

 6. Απεστάλη Εξ' Ουρανού - Δόξα Και Νυν

 7. Φως Ιλαρόν

 8. Τω Έκτω Μηνί Ο Αρχιστράτηγος - Εις Την Λιτήν

 9. Τω Έκτω Μηνί Απεστάλη - Απόστιχα

10. Γλώσσαν Ην Ουκ Έγνω

11. Ιδού Η Ανάκλισης

12. Σήμερον Χαράς Ευαγγέλια - Δόξα Και Νυν

13. Θεός Κύριος - Σήμερον Της Σωτηρίας - Απολυτίκιον

14. Ο Μέγας Στρατηγός - Καθίσματα

15. Σήμερον Άπασα Η Κτίσης

16. Γαβριήλ Εξ Ουρανού

17. Απεστάλη Γαβριήλ

18. Ταις Της Θεοτόκου

19. Ευαγγελίζεται Ο Γαβριήλ

20. Ο Λόγος Του Θεού - Κάθισμα

21. Αγγελικών Δυνάμεων - Εξαποστειλάριον

22. Χαίρε Κατάρας Λύτρωσις

23. Πάσα Πνοή - Αίνοι

24. Αινείτε Αυτόν

25. Των Ουρανίων Αψίδων - Προσόμ

26. Ο Γαβριήλ Τη Παρθένω

27. Ο Συναΐδιος Λόγος

28. Το Απ' Αιώνος Μυστήριον - Δόξα Και Νυν

29. Δοξολογία (Ήχος Β΄)

30. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα