• Αποθήκευση 57%
Ο Απόστολος & Ευαγγελιστής Ματθαίος

Ο Απόστολος & Ευαγγελιστής Ματθαίος - 16 Νοεμβρίου

ΟΧΙ, Νοέμβριος, Μονωδιακό


Τιμή Τιμοκαταλόγου: 7.00  

3.00

Κερδίζετε: 4.00 (57%)
CD1910
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία του Αποστόλου & Ευαγγελιστή Ματθαίου, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Επαμεινώνδας Τσιαμπόκαλος με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη. Τα περιεχόμενά του, από τα οποία μπορείτε να ακούσετε και δείγματα, είναι τα εξής :

1. Κύριε Εκέκραξα

2. Κατευθυνθήτω

3. Ο Εμβατεύων Καρδίας

4. Ο Εκ Τελώνου Κληθείς

5. Προφητική τις Σαφώς

6. Ποιοις Υμνωδιών

7. Ποιοις Ασματικοίς

8. Ποίοις Μελωδικοίς

9. Καλούντι Χριστώ - Δόξα

10. Ο Δια Σε Θεοπάτωρ - Και Νυν

11. Φως Ιλαρόν

12. Της Φωνής του Κυρίου - Λιτή

13. Τη των Λόγων Σου - Απόστιχα

14. Ο Εν Γλώσση Πυρίνη Σε

15. Εις τα βάθη του πνεύματος

16. Εκ Πυθμένος Κακίας - Δόξα

17. Ο Ποιητής και Λυτρωτής μου - Και Νυν

18. Απόστολε Άγιε - Απολυτίκιον

19. Σε την Μεσιτέυσασαν

20. Ν' Ψαλμός (Χύμα)

21. Ταις του σου Αποστόλου - Δόξα

22. Ταις της Θεοτόκου - Και Νυν

23. Μαθητά του Σαρκωθέντος - Ιδιόμελον

24. Συναξάριον

25. Του Τελωνείου Ζυγόν - Εξαποστειλάριον

26. Της Παναγίας Χείρας σου

27. Πάσα Πνοή

28. Αινείτε Αυτόν

29. Έλαμψας Απόστολε - Προσόμοια

30. Εν Ύψει Καθήμενος

31. Εβρόντησας Πάνσοφε

32. Κροτήσωμεν εν Άσμασι

33. Δέσποινα Πρόσδεξαι - Και Νυν

34. Δοξολογία (Ήχος Πλ. Δ΄)

35. Θείας Ήκουσας (Απολυτίκιον)

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα