Οι Τρεις Ιεράρχες

Οι Τρεις Ιεράρχες - 30 Ιανουαρίου

ΝΑΙ, Ιανουάριος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1490
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία των Τριών Ιεραρχών, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Λαμπρόπουλος με την επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Τα Της Χάριτος Όργανα - Προσόμ

 4. Της Τριάδος Οι Πρόμαχοι

 5. Ουκ Εισί Λαλίαι Φήσιν

 6. Τα Του Πνεύματος Όργανα

 7. Τας Μυστικάς Σήμερον - Δόξα

 8. Τις Μη Μακαρίσει Σε - Και Νυν

 9. Φως Ιλαρόν

10. Δεύτε Της Ουρανίου Τριάδος - Ιδιόμ. Λιτής

11. Χαίροις Ιεραρχών Η Τριάς - Απόστιχα

12. Χαίροις Ιεραρχών Η Τριάς

13. Χαίροις Ιεραρχών Η Τριάς

14. Σαλπίσωμεν Εν Σάλπιγγι Ασμάτων - Δόξα

15. Μακαρίζομέν Σε - Και Νυν

16. Θεός Κύριος - Τους Τρεις Μεγίστους Φωστήρας - Απολ

17. Ως Των Απόστόλων

18. Το Απ' Αιώνος Απόκρυφον

19. Φωστήρες Υπέρλαμπροι - Καθίσμ

20. Παρθένε Πανύμνητε

21. Εν Λειμώνι Των Γραφών

22. Τρικυμίαις Των Παθών

23. Ταις Των Διδασκάλων - Δόξα - Εις Τον Ν΄ Ψαλμόν

24. Ταις Της Θεοτόκου - Και Νυν

25. Εξεχύθη Η Χάρις - Ιδιόμ

26. Τους Μεγάλους Φωστήρας - Μεσώ. Κάθισμα

27. Την Ψυχήν Μου

28. Τα Του Φωτός Δοχεία - Εξαποστειλ

29. Η Ενιαία Θεότης

30. Χρυσοπλοκώτατε Πύργε

31. Πάσα Πνοή - Αίνοι

32. Αινείτε Αυτόν

33. Ευφημιών - Προσόμ

34. Ποίοις Υμνωδίων

35. Ποίοις Εγκωμίων

36. Ποίοις Ευφημιών

37. Σήμερον Αι Ψυχαί - Δόξα

38. Σήμερον Ο Χριστός - Και Νυν

39. Δοξολογία (Ήχος Β΄)

40. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

41. Τους Τρεις Μεγίστους Φωστήρας - Απολυτίκιον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα