Η Σύλληψις της Αγίας Άννης

Η Σύλληψις της Αγίας Άννης - 9 Δεκεμβρίου

ΟΧΙ, Δεκέμβριος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1650
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία της Σύλληψης της Αγίας Άννης, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Επαμεινώνδας Τσιαμπόκαλος με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

1. Κύριε Εκέκραξα

2. Κατευθυνθήτω

3. Καρπογονούσα η Στείρα - Στιχηρά

4. Ο εξ ανίκμου

5. Των προφητών προρρήσεις

6. Δέσποτα Χριστέ

7. Πάλαι Σολομών

8. Δεύτε Αδελφοί

9. Την Μνήμην των Εγκαινίων - Δόξα

10. Το Απόρρητον τοις Αγγέλοις

11. Φως Ιλαρόν

12. Άννα η Θεία Χάρις - Απόστιχα

13. Πάλαι Προσευχομένη

14. Ζεύγος Καρπογονεί

15. Τον Εγκαινισμόν Τελούντες

16. Σήμερον εκ Ρίζης - Και Νυν

17. Θεός Κύριος - Σήμερον της Ατεκνίας

18. Ως του Άνω Στερεώματος

19. Ο Νέος Ουρανός - Καθίσματα

20. Χορός Προφητικός

21. Αδάμ Ανακαινίσθητι

22. Αναβόησον Δαυίδ

23. Ν' Ψαλμός (Χύμα)

24. Ευλογίας Απαρχήν

25. Εν Πίστει τα Εγκαίνια

26. Ιωακείμ ο Ιερός

27. Συναξάριον Εορτής

28. Ην τω Αχράντω Αίματι

29. Του Στεναγμού Εισήκουσε

30. Η του Θεού Σοφία

31. Πάσα Πνοή

32. Αινείτε Αυτόν

33. Απόθεσθε Αδάμ

34. Προπάτωρ Αβραάμ

35. Χαίρε Ιωακείμ

36. Χορός των Προφητών

37. Συγχάρητε Φυλαί

38. Τα Πέρατα της Γης

39. Ο Επί των Κόλπων - Δόξα

40. Σήμερον εκ Ρίζης - Και Νυν

41. Δοξολογία (Ήχος Β΄)

42. Σήμερον της Ατεκνίας - Απολυτίκιον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα