Ο Προφήτης Ηλίας

Ο Προφήτης Ηλίας - 20 Ιουλίου

ΝΑΙ, Ιούλιος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1290
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία του Προφήτου Ηλιού, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Κώστας Πολίτης με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

1. Κύριε Εκέκραξα

2. Κατευθυνθήτω

3. Ω Τον Θεσβίτην Ηλίαν

4. Ου Σεισμώ Αλεναύρα

5. Τους Ιερείς Της Αισχύνης

6. Δεύτε Των Ορθοδόξων - Δόξα

7. Τις Μη Μακαρίσει Σε - Και Νυν

8. Φως Ιλαρόν

9. Ηλίας Ο Ζηλωτής - Ιδιόμ. Λιτής

10. Ο Προ Συλλήψεως - Εις Τον Στίχον Προσόμ

11. Ο Ουρανόφρων Ηλίας

12. Ο Των Αρρήτων Επόπτης

13. Προφήτα Κύρηξ - Δόξα

14. Θεοτόκε Συ Ει - Και Νυν

15. Ο Ένσαρκος Άγγελος - Απολυτίκιον

16. Το Απ' Αιώνος

17. Φωστήρα Παμφαή - Καθίσματα

18. Μαρία Το Σεπτόν

19. Θεώ Δι' Αρετής

20. Μητέρα Σε Θεού

21. Δόξα - Ταις Του Σου Προφήτου - Μετά τον Ν΄ Ψαλμόν

22. Ως Προφήτης - Μεσόδειον

23. Ως Παρθένον Και Μονην - Θεοτοκίον

24. Φως Εν Πυρίνω Τέθριππω

25. Φως Η Τεκούσα Παρθένε

26. Πάσα Πνοή - Αίνοι

27. Αινείτε

28. Ότε Συ Προφήτα

29. Ζήλω Του Κυρίου

30. Ότε Συ Προφήτα

31. Των Προφητών - Δόξα

32. Δέσποινα Πρόσδεξαι - Και Νυν

33. Δοξολογία (Ήχος Πλ. Δ΄)

34. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα