Η Περιτομή του Κυρίου και η Μνήμη του Αγίου Βασιλείου

Η Περιτομή του Κυρίου και η Μνήμη του Αγίου Βασιλείου - 1 Ιανουαρίου

ΝΑΙ, Ιανουάριος, Μονωδιακό


 

7.00

CD142B
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία της Περιτομής του Κυρίου και την Μνήμη του Αγίου Βασιλείου - και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Εμμανουήλ Κουλούρης με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Ταις Του Ιεράρχου - Δόξα

 2. Ταις Της Θεοτόκου - Και Νυν

 3. Εξεχύθη Η Χάρις - Ιδιόμ

 4. Εξανοίξας Το Στόμα - Μεσώδ. Κάθισμα

 5. Πάσαν Ηρδέυσας

 6. Ο Των Όλων Κύριος

 7. Η Τον Προ Ηλίου - Θ΄ Ωδή Της Εορτής

 8. Υπερβάς Του Όρους

 9. Δεύτε Του Δεσπότου

10. Του Αρχιποιμένος - Θ΄ Ωδή Του Αγίου

11. Το Της Εκκλησίας

12. Της Των Αποστόλων

13. Ο Τα Υπερώα

14. Απορεί Πάσα Γλώσσα - Καταβασία Θ΄ Ωδής

15. Ω Των Υπέρ Νουν - Ιαμβική Καταβασία

16. Φιλοσοφίας Έρωτι - Εξαποστ. Αγίου

17. Την Σάρκα Περίτεμνεται - Όμοιον Της Εορτής

18. Πάσα Πνοή - Αίνοι

19. Αινείτε Αυτόν

20. Φέρει Περιτομή - Προσόμ

21. Θέσει Υιός Θεού

22. Ενδόν Επουρανίου

23. Όλος Ιερωμένος

24. Εξεχύθη Η Χάρις - Δόξα

25. Συγκαταβαίνων Ο Σωτήρ - Και Νυν

26. Δοξολογία (Ήχος Πλ. Δ΄)

27. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

28. Τον Ουρανοφάντορα - Μεγαλυνάριον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα