Η Περιτομή του Κυρίου και η Μνήμη του Αγίου Βασιλείου

Η Περιτομή του Κυρίου και η Μνήμη του Αγίου Βασιλείου - 1 Ιανουαρίου

ΝΑΙ, Ιανουάριος, Μονωδιακό


 

7.00

CD142A
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία της Περιτομής του Κυρίου και την Μνήμη του Αγίου Βασιλείου - και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Εμμανουήλ Κουλούρης με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Συγκαταβαίνων Ο Σωτήρ - Ιδιόμ

 4. Ουκ Επησχύνθη

 5. Ο Επώνυμος Κληθείς - Προσόμ

 6. Ιεραρχίας Στολαίς

 7. Ο Ουρανίαις Συνών

 8. Σοφίας Εραστής - Δόξα

 9. Συγκαταβαίνων Ο Σωτήρ - Και Νυν

10. Φως Ιλαρόν

11. Χριστόν Εισοικισάμενος - Ιδιόμ. Λιτής

12. Ω Θεία Και Ιερά - Απόστιχα

13. Πάντων Των Αγίων

14. Των Όντων Εκμελέτησας

15. Ο Την Χάριν Των Θαυμάτων - Δόξα

16. Ουκ Επησχύνθη Ο Πανάγαθος Θεός - Και Νυν

17. Θεός Κύριος - Εις Πάσαν Την Γην - Απολυτίκιον

18. Μορφήν Αναλλοιώτος - Έτερον Της Εορτής

19. Ως Βασίλειον Κόσμον - Καθίσματα

20. Βασίλειε Σοφέ

21. Ο Πάντων Ποιητής

22. Της Αρρήτου Σοφίας

23. Ως Υπάρχων Άβυσσος

24. Τη Δυνάμει Των Λόγων

25. Η Των Λόγων Σου Χάρις

26. Ο Των Όλων Δεσπότης

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα