Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος - 6 Αυγούστου

ΝΑΙ, Αύγουστος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1400
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Απόστολος Καλπακίδης με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Προ Του σταυρού Σου Κύριε - Στιχηρά Ιδιόμ

 4. Προ Του Σταυρού Σου Κύριε

 5. Εις Όρον Υψηλόν

 6. Όρος Το Ποτέ

 7. Προτύπων Την Ανάστασιν - Δόξα Και Νυν

 8. Φως Ιλαρόν

 9. Ο Φωτί Σου Άπασαν - Εις την Λιτήν - Ιδιόμ

10. Ο Πάλαι Τω Μωσή - Απόστιχα Ιδιόμ

11. Την Σην Του Μονογενούς Υιού

12. Το Άσχετον Της Σης Φωτοχυσίας

13. Πέτρω Και Ιωάννη Και Ιακώβω - Δόξα Και Νυν

14. Θεός Κύριος - Μετεμορφώθης - Απολυτ

15. Την Των Βροτών Εναλλαγήν - Καθίσματα

16. Επί Του Όρους Το Θαβώρ

17. Ο Ανελθών Συν Μαθηταίς

18. Ταις Των Αποστόλων - Δόξα

19. Ταις Της Θεοτόκου - Και Νυν

20. Ο Φωτί Σου Άπασαν - Ιδιόμ

21. Επί Του Όρους Το Θαβώρ - Μεσόδ. Κάθισμα

22. Συναξάριον

23. Ο Τόκος Σου Άφθορος - Η Θ΄ Ωδή Του Κανόνος

24. Σύντρομοι Καινή Φωτοχυσία

25. Ήχος Εκ Νεφέλης

26. Καινά Κατιδόντες

27. Έφριξε Πάσα Ακοή - Έτερος Κανόνας (Ήχος Πλ. Δ΄)

28. Ίνα Σου Δείξεις Εμφανώς

29. Δεύτε Μοι Πείθεσθε Λαοί

30. Έθελξας Πόθω Με Χριστέ

31. Μυστικώς Ει - Καταβασία

32. Φως Αναλλοίωτον - Εξαποστειλάριον

33. Πάσα Πνοή - Αίνοι

34. Αινείτε Αυτόν

35. Προ Του Τιμίου - Προσόμ

36. Ο Προ Αιώνων

37. Παρθενικής Εκ Νεφέλης

38. Παρέλαβεν Ο Χριστός - Δόξα Και Νυν

39. Δοξολογία (Ήχος Πλ. Δ΄)

40. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

41. Μετεμορφώθης Εν Τω Όρει

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα