Κυριακή της Πεντηκοστής & Αγίου Πνεύματος

Κυριακή της Πεντηκοστής & Αγίου Πνεύματος

ΝΑΙ, Κινητή Εορτή, Μονωδιακό


 

7.00

CD1800
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία της Κυριακής της Πεντηκοστής και της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Πεντηκοστήν Εορτάζομεν

 4. Γλώσσαις Αλλογενών

 5. Πάντα Χορηγεί

 6. Είδομεν το Φως

 7. Εν Τοις Προφήταις

 8. Εν Ταις Αυλαίς Σου

 9. Εν Ταις Αυλαίς Σου Κύριε

10. Τριάδα Ομούσιον

11. Δεύτε Λαοί - Δόξα Και Νυν

12. Αγνούντα Τα Έθνη - Απόστιχα

13. Κύριε Του Αγίου Πνεύματος

14. Βασιλεύ Ουράνιε

15. Γλώσσαι Ποτέ - Δόξα Και Νυν

16. Ευλογητός Ει - Απολυτίκιον

17. Βασιλεύ Ουράνιε - Εις τον Ν΄ Ψαλμόν

18. Πόντω Εκάλυψε - Καταβασίες

19. Το Πανάγιον Πνεύμα - Εξαποστειλάριον

20. Φως Ο Πατήρ

21. Πάσα Πνοή - Αίνοι

22. Αινείτε Αυτόν

23. Παράδοξα Σήμερον

24. Το Πνεύμα Το Άγιον

25. Το Πνεύμα Το Άγιον Φως

26. Βασιλεύ Ουράνιε - Δόξα Και Νυν

27. Δοξολογία (Ήχος Β΄)

28. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

29. Ότε Καταβάς

30. Το Πνεύμα Το Αγαθόν - Κοινωνικόν

31. Νυν Εις Σημείον - Ιδιόμ

32. Νυν Το Παράκλητον

33. Το Πνεύμα Το Άγιον - Κοινωνικόν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα