Κοίμησις της Θεοτόκου

Κοίμηση της Θεοτόκου - 15 Αυγούστου

ΝΑΙ, Αύγουστος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1090
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει η βυζαντινή χορωδία του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Ω Του Παραδόξου Θαύματος - Στιχηρά Προσ. Αργά

 4. Βαβαί Των Σων Μυστηρίων

 5. Την Σην Δοξάζουσι

 6. Ω Του Παραδόξου Θαύματος

 7. Βαβαί Των Σων Μυστηρίων

 8. Την Σην Δοξάζουσιν

 9. Θεαρχίω Νεύματι - Δόξα Και Νυν

10. Έπρεπε Τοις Αυτόπταις - Ιδιόμ. Λιτής (Ήχος Α΄)

11. Δεύτε Ανυμνήσωμεν Λαοί - Απόστιχα (Ήχος Δ΄)

12. Την Πάνσεπτόν Σου Κοίμησιν

13. Δαυτιτικήν Ωδήν

14. Ότε Εξεδήμησας - Δόξα Και Νυν (Ήχος Δ΄)

15. Εν Τη Γεννήσει - Απολυτίκιον (Ήχος Α΄)

16. Εν Τη Γεννήσει Σου - Κάθισμα (Ήχος Γ΄)

17. Ότε Η Μετάστασις - Εις τον Ν΄ Ψαλμόν

18. Καταβασίες - Ωδή Α΄

19. Καταβασίες - Ωδή Γ΄

20. Καταβασίες - Ωδή Δ΄

21. Καταβασίες - Ωδή Ε΄

22. Καταβασίες - Ωδή ΣΤ΄

23. Καταβασίες - Ωδή Ζ΄

24. Καταβασίες - Ωδή Η΄

25. Οι Κανόνες Της Θ΄Ωδής (Ήχος Α΄)

26. Άγγελοι... - Έτερον (Ήχος Δ΄)

27. Νενίκηνται - Αργή Καταβασία Της Θ΄ Ωδής

28. Απόστολοι Εκ Περάτων

29. Πάσα Πνοή

30. Αινείτε Αυτόν

31. Τη Ενδόξω Κοιμήσει Σου

32. Εκ Περάτων

33. Την Ζωήν Η Κυήσασα

34. Τη Αθανάτω Σου Κοιμήσει - Δόξα Και Νυν (Ήχος Πλ. Β΄)

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα