Η εν Βλαχέρναις Κατάθεση Τιμίας Έσθητος της Υπεραγίας Θεοτόκου

Η εν Βλαχέρναις Κατάθεση Τιμίας Έσθητος της Υπεραγίας Θεοτόκου

ΟΧΙ, Ιοιύνιος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1690
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία της εν Βλαχέρναις Κατάθεσης Τιμίας Έσθητος της Υπεραγίας Θεοτόκου, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Επαμεινώνδας Τσιαμπόκαλος με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

1. Κύριε Εκέκραξα

2. Κατευθυνθήτω

3. Έδωκας Φιλάνθρωπε

4. Πόλιν την Τιμώσαν σε

5. Εσθήτα Τιμίαν σου

6. Φρένα Καθάραντες - Δόξα και Νυν

7. Φως Ιλαρόν

8. Παλάτιον Έμψυχον

9. Εσθήτα Τιμίαν Σου

10. Ο Οίκος σου Δέσποτα

11. Ως Στέφανον Υπέρλαμπρον - Δόξα και Νυν

12. Θείον Ένδυμα - Απολυτίκιον

13. Θεοτόκε Αειπάρθενε

14. Της Σεπτής Εσθήτος Σου - Καθίσματα

15. Εορταζει Σήμερον

16. Οι των Θαυμάτων Ποταμοί

17. Ν' Ψαλμός (Χύμα)

18. Δόξα - Ταις της σης Εσθήτος

19. Και Νυν - Ταις της Θεοτόκου

20. Μήτερ Υψίστου - Ιδιόμελον

21. Οι των Θαυμάτων Ποταμοί

22. Συναξάριον

23. Μόνη και Φύσιν - Εξαποστειλάριο

24. Πάσα Πνοή

25. Αινείτε Αυτόν

26. Η Σωρός η Κατεχούς

27. Ίδε Τόπος Περίδοξος

28. Την Αγίαν Κατάθεσιν

29. Φρένα Καθαράντες - Δόξα και Νυν

30. Δοξολογία (Ήχος Β΄)

31. Θεοτόκε Αειπάρθενε - Απολυτίκιον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα