Το Γενέθλιον του Τιμίου Προδρόμου

Το Γενέθλιον του Τιμίου Προδρόμου- 24 Ιουνίου

ΝΑΙ, Ιοιύνιος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1570
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Ιωάννης Μεγαλούδης με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Λύει Του Ζαχαρίου Την Σιωπήν - Ιδιόμ

 4. Σήμερον Η Φωνή Του Λόγου

 5. Θεού Λόγου Μέλλοντος

 6. Επέφανε Σήμερον

 7. Ω Του Παραδόξου Θαύματος

 8. Ιωάννη Πανεύφημε

 9. Σήμερον Του Φωτός - Δόξα

10. Η Ελισάβετ Συνέλαβε Τον Πρόδρομον - Και Νυν

11. Φως Ιλαρόν

12. Σταλάξατε Τα Όρη - Ιδιόμ. Λιτής

13. Τον Εκ Προφήτου Προφήτην - Απόστιχα

14. Ήλθεν Η Φωνή Της Χάριτος

15. Ο Εκ Κοιλίας Μητρός

16. Ησαΐου Νυν Του Προφήτου - Δόξα

17. Βλέπε Την Ελισάβετ - Και Νυν

18. Θεός Κύριος - Προφήτα Και Πρόδρομε - Απολυτίκιον

19. Το Απ' Αιώνος Απόκρυφον - Θεοτοκίον

20. Εβλάστησεν Ημίν - Καθίσματα

21. Κατεπλάγη Ιωσήφ

22. Της Χριστού Παρουσίας

23. Παναγία Παρθένε

24. Αγαλλιάσθω Ο Πατήρ

25. Το Προσταχθέν Μυστικώς

26. Ώσπερ Ήλιος Φανής - Κάθισμα

27. Κατεπλάγησαν Αγνή

28. Το Του Προδρόμου Σήμερον - Εξαποστειλάριον

29. Προφήτα Προεκύρηξαν

30. Πάσα Πνοή - Αίνοι

31. Αινείτε Αυτόν

32. Ω Του Παραδόξου Θαύματος - Προσόμοια

33. Ω Του Παραδόξου Θαύματος Εν Γεννητοίς

34. Ω Του Παραδόξου Θαύματος Ο Προκηρύξας

35. Ω Του Παραδόξου Θαύματος Εν Γεννητοίς Γυναικών

36. Αστήρ Αστέρων - Δόξα

37. Θεοτόκε Συ Ει Η Άμπελος - Και Νυν

38. Δοξολογία (Ήχος Β΄)

39. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

40. Προφήτα Και Πρόδρομε - Απολυτίκιον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα