Το Γενέθλιον της Θεοτόκου

Το Γενέθλιον της Θεοτόκου - 8 Σεπτεμβρίου

ΝΑΙ, Σεπτέμβριος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1100
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία του Γενεθλίου της Θεοτόκου και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Ιωακείμ Και Άννα - Στιχ. Προσόμοια

 4. Εξ Άννης Σήμερον

 5. Η Θεοχώρητος Κόρη

 6. Αύτη Η Μέρα Κυρίου

 7. Ει Και Θείω Βουλήματι

 8. Σήμερον Στειρωτικαί Πύλαι

 9. Σήμερον Ο Τοις Νοεροίς - Δόξα Και Νυν

10. Φως Ιλαρόν

11. Η Απαρχή Της Ημών Σωτηρίας - Ιδιόμ. Λιτής

12. Η Παγκόσμιος Χαρά - Απόστιχα Ιδιόμελα

13. Δι' Αγγέλου Προρρήσεως

14. Στείρα Άγονος Η Άννα

15. Δεύτε Άπαντες Πιστοί - Δόξα Και Νυν

16. Η Γέννησίς Σου Θεοτόκε - Απολυτίκιον

17. Ιωακείμ Και Άννα - Κοντάκιον

18. Η Παγκόσμιος Χαρά - Εις Τον Ν΄ Ψαλμόν

19. Η Τον Προ Ηλίου Φωστήρα - Θ΄ Ωδή Της Εορτής

20. Αλλότριον των Μητέρων

21. Αλλότριον Τοις Ανόμοις - Δόξα

22. Εχώρησας - Και Νυν

23. Μυστικός Ει Θεοτόκε

24. Αγάλλονται Τα Πέρατα - Εξαποστειλάρια

25. Αδάμ Ανακαινίσθιτι

26. Πάσα Πνοή - Αίνοι

27. Αινείτε Αυτόν

28. Ω Του Παραδόξου Θαύματος - Στιχηρά Προσόμοια

29. Ω Του Παραδόξου Θαύματος Ο Εκ Στείρας

30. Στήλη Σωφροσύνης Έμψυχος

31. Αύτη η Μέρα Κυρίου - Δόξα Και Νυν

32. Δοξολογία (Ήχος Β΄)

33. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

34. Σήμερον Γεννάται - Μεγαλυνάριον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα