• Αποθήκευση 14%
Η Σύναξις των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων

Η Σύναξις των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων - 30 Ιουνίου

ΝΑΙ, Ιοιύνιος, Μονωδιακό


Τιμή Τιμοκαταλόγου: 7.00  

6.00

Κερδίζετε: 1.00 (14%)
CD1470
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία της Σύναξης των Δώδεκα Αποστόλων - και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Βασίλειος Αβραμίδης με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Έδωκας Καυχήματα

 4. Έδωκας Στηρίγματα

 5. Έδωκας Υπόδειγμα

 6. Ως Αυτόπται Και Μάρτυρες

 7. Ως Βολίδες Αστράπτουσαι

 8. Αλιέων Ο Κάλαμος

 9. Η Πάνσεπτος Των Αποστόλων - Δόξα

10. Τις Μη Μακαρίσει Σε - Και Νυν

11. Φως Ιλαρόν

12. Πέτρε Κορυφαίε - Ιδιόμ. Λιτής

13. Ο Εξ Ύψους Κληθείς - Απόστιχα

14. Ο Του Ανάρχου

15. Συ Επαξίως

16. Εορτή Χαρμόσυνος - Δόξα

17. Θεοτόκε Συ Ει Η Άμπελος - Και Νυν

18. Θεός Κύριος - Οι Των Αποστόλων - Απολυτίκιον

19. Απόστολοι Άγιοι

20. Σε Την Μεσιτεύσασαν

21. Τον Βυθόν Της Αλείας - Καθίσματα

22. Ενθυμούμαι Την Κρίσην

23. Ουρανόθεν Την Κλήσην

24. Χαριστήριον Αίνον

25. Των Μαθητών Την Πάντιμον - Εξαποστειλάριον

26. Υμείς Εν Σοι Καυχώμεθα

27. Πάσα Πνοή - Αίνοι

28. Αινείτε Αυτόν

29. Η Κορυφαία Κρυπίς - Στιχηρ. Προσόμοια

30. Ο Εκ Κοιλίας Μητρός

31. Ως Φως Υπάρχων

32. Πέτρε Και Παύλε

33. Ην Διήλθετε - Δόξα

34. Δέσποινα Πρόσδεξαι - Και Νυν

35. Δοξολογία (Ήχος Πλ. Δ΄)

36. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα