Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (Αγίας Τριάδος)

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (Αγίας Τριάδος)

ΝΑΙ, Κινητή Εορτή, Μονωδιακό


 

7.00

CD1970
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος (Αγίας Τριάδος) και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Παράδοξα Σήμερον

 4. Το Πνεύμα Το Άγιον

 5. Το Πνεύμα... Φως και Ζωή

 6. Βασιλεύ Ουράνιε - Δόξα Και Νυν

 7. Φως Ιλαρόν

 8. Τις Θεός - Προκείμενον

 9. Νυν Εις Σημείον

10. Νυν Το Παράκλητο Πνέυμα

11. Νυν Περιβάλλονται Κράτος

12. Δεύτε Λαοί - Δόξα Και Νυν

13. Ευλογητός Ει Χριστε - Απολυτίκιον

14. Θειω Καλυφθείς - Καταβασίες

15. Το Πανάγιον Πνέυμα - Εξαποστειλάριον

16. Φως Ο Πατήρ

17. Πάσα Πνοή - Αίνοι

18. Αινείτε Αυτόν

19. Εν Τοις Προφήταις

20. Εν Ταις Αυλαίς Σου

21. Εν Ταις Αυλαίς Σου Κύριε

22. Γλώσσαι Ποτέ - Δόξα Και Νυν

23. Δοξολογία (Ήχος Πλ. Δ΄)

24. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

25. Χαίροις Άνασσα - Εις το Εξαιρέτως

26. Το Πνεύμα Το Άγιον - Κοινωνικόν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα