Η Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης

Η Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης - 31 Αυγούστου

ΟΧΙ, Αύγουστος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1660
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία της Καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Επαμεινώνδας Τσιαμπόκαλος με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη. Τα περιεχόμενά του, από τα οποία μπορείτε να ακούσετε και δείγματα, είναι τα εξής :

1. Κύριε Εκέκραξα

2. Κατευθυνθήτω

3. Η Σωρός η Κατέχουσα - Στιχηρά

4. Την Αγίαν Κατάθεσιν

5. Ίδε Τόπος Περίδοξος

6. Ως Στέφανον Υπέρλαμπρον - Δόξα και Νυν

7. Φως Ιλαρόν

8. Ευφραινέσθωσαν Ουρανοί - Ιδιόμελο Λιτής

9. Έδωκας τη Πόλει σου - Απόστιχα

10. Τίμιον Διάδημα

11. Περίζωσον Δύναμιν

12. Φρένα Καθάραντες - Δόξα και Νυν

13. Θεοτόκε Αειπάρθενε - Απολυτίκιον

14. Την Ζώνην την Σεπτήν

15. Της Τιμίας Ζώνης σου

16. Ν' Ψαλμός (Χύμα)

17. Δόξα - Της Σης Πανσέπτου Ζώνης

18. Παντάνασα Δέσποινα - Ιδιόμελον

19. Τα Καταθέσια της Σης

20. Οι των Θαυμάτων

21. Συναξάριον

22. Ο Πάντα υπέρ έννοιαν - Εξαποστειλάριο

23. Κυρία Πάντων Πέλουσα

24. Πάσα Πνοή

25. Αινείτε

26. Ως Υπέρλαμπρον Στέφανον

27. Συ Πανάχραντε Δέσποινα

28. Ο Ναός σου Πανάχραντε

29. Ως Στέφανον Υπέρλαμπρον - Δόξα και Νυν

30. Δοξολογία (Ήχος Β΄)

31. Θεοτόκε Αειπάρθενε - Απολυτίκιον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα