Η Αγία Μαρκέλλα

Η Αγία Μαρκέλλα - 22 Ιουλίου

ΟΧΙ, Ιούλιος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1600
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία της Αγίας Μαρκέλλας, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Επαμεινώνδας Τσιαμπόκαλος με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη. Τα περιεχόμενά του, από τα οποία μπορείτε να ακούσετε και δείγματα, είναι τα εξής :

1. Κύριε Εκέκραξα

2. Κατευθυνθήτω

3. Της Αθλοφόρου Μαρκέλλης

4. Η Νήσος Χίος

5. Την Ιεράν και Λαμπράν

6. Δεύτε Λαοί - Δόξα

7. Εν τη Ερυθρά Θαλάσση - Και Νυν

8. Φως Ιλαρόν

9. Πηγή Χαρίτων - Ιδιόμελο Λιτής

10. Τοις Χοροίς Συναριθμήσαι

11. Των Βασάνων αι Λαίλαπες

12. Εφοινίχθης τοις Αίμασιν

13. Παρθενικοίς Αίμασιν - Δόξα

14. Χαίρε Μαρία Θεοτόκε - Και Νυν

15. Θεός Κύριος - Του Κυρίου τοις Νόμοις

16. Παρθένος Ακήρατος

17. Της Αγνείας το Ρόδον - Δόξα

18. Του Γαβριήλ Φθεγξαμένου

19. Ράνισι των Σεπτών - Καθίσματα

20. Ανύμφευτε Αγνή

21. Ταις των Βασάνων

22. Των Ακαθάρτων Λογισμών

23. Μαρκέλλης την Σεπτήν

24. Φωτίσου Αγαθή

25. Ν' Ψαλμός (Χύμα)

26. Δόξα - Ταις της Αθληφόρου

27. Και Νυν - Ταις της Θεοτόκου

28. Παρθενικοίς Αίμασιν - Ιδιόμελον

29. Της Μαρκέλλης την Πάλην

30. Παναγία Παρθένε

31. Συναξάριον

32. Η Νήσος Χίος Τέρπεται - Εξαποστειλάριον

33. Ρωσθείσα την του Πνεύματος

34. Μαρία Καθαρώτατον

35. Πάσα Πνοή

36. Αινείτε Αυτόν

37. Ξίφει τον Αυχένα σου

38. ¨Ετι της Θαλάσσης οι Αφροί

39. Θύμα τω Δεσπότι σου

40. Την Τετράχορδον Αύραν - Δόξα

41. Την Πάσαν Ελπίδα μου - Και Νυν

42. Δοξολογία (Ήχος πλ. β΄)

43. Απολυτίκιον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα