Η Αγία Ειρήνη

Η Αγία Ειρήνη - 5 Μαΐου

ΟΧΙ, Μάιος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1610
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία της Αγίας Ειρήνης, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Επαμεινώνδας Τσιαμπόκαλος με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη. Τα περιεχόμενά του, από τα οποία μπορείτε να ακούσετε και δείγματα, είναι τα εξής :

1. Κύριε Εκέκραξα

2. Κατευθυνθήτω

3. Πορφύραν εξ Αίματος

4. Πυρός Καταφλέγοντος

5. Εθέλχθης τω Έρωτι

6. Ως Παρθένον Κειμήλιον

7. Ως Ετρώθεις τω Έρωτι

8. Ως Μαρτύρων Αγλάϊσμα

9. Την Σην Υπεράνθρωπον - Δόξα

10. Φως Ιλαρόν

11. Αθλητικόν Στάδιον - Ιδιόμελο Λιτής

12. Της Αθληφόρου Ειρήνης - Απόστιχα

13. Η Μαγεδώ Νυν Καυχάσθω

14. Την Ιεράν και Λαμπράν Σου

15. Δεύτε Φιλομάρτυρες - Δόξα

16. Αγνείας Λαμπρότησι - Απολυτίκια

17. Ο Χριστός η Ειρήνη Σε

18. Την Ουράνιον Νύμφην - Καθίσματα

19. Καλλιμάρτυς Ειρήνη

20. Κατεπλάγησαν Αγνή

21. Ν' Ψαλμός (Χύμα)

22. Δόξα - Ταις της Αθληφόρου

23. Και Νυν - Ταις της Θεοτόκου

24. Αναθείσα Εαυτήν

25. Το Κάλλει σου Χριστέ - Μεσώδιον

26. Οι Αγώνες Σου Σεμνή

27. Συναξάριον

28. Ρωσθείσα Καλλιπάρθενε - Εξαποστειλάρια

29. Την Χάριν των Ιάσεων

30. Πάσα Πνοή

31. Αινείτε Αυτόν

32. Των Φιλεορτών τα πλήθη

33. Την Ιεράν σου Εικόνα

34. Ειρήνης Νυν της Παρθένου

35. Ρηγνυμένης Σαρκός

36. Δοξολογία

37. Αγνείας Λαμπρότησι - Απολυτίκιον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα