Η Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου

Η Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου - 29 Αυγούστου

ΝΑΙ, Αύγουστος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1530
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Ιωάννης Μεγαλούδης με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Γενεθλίων Τελουμένων

 4. Ωρχήσατο Η Μαθήτρια

 5. Ουκ Έδει Σε Ηρώδη

 6. Πάλιν Ηρωδιάς Μένεται

 7. Γενεθλίων Τελουμένων - Δόξα

 8. Τις Μη Μακαρίσει Σε - Και Νυν

 9. Φως Ιλαρόν

10. Τι Σε Καλέσωμεν - Ιδιόμ. Λιτής

11. Της Μετανοίας Ο Κύρηξ - Απόστιχα Ιδιόμ

12. Δια Τον Νόμον Κυρίου

13. Ο Εκ Προφήτου Προφήτης

14. Πρόδρομε Του Σωτήρος - Δόξα

15. Ανύμφευτε Παρθένε - Και Νυν

16. Θεός Κύριος - Μνήμη Διακαίου - Απολυτίκιον

17. Πάντα Υπέρ Έννοιαν

18. Τον Μεσίτην Συμφώνος - Καθίσμ

19. Το Εξαίσιον Θαύμα

20. Τον Εκ Μήτρας Προφήτην

21. Την Ταχείαν Σου Σκέπην

22. Εκ Της Στείρας Εκλάμψας

23. Παναγία Παρθένε

24. Ταις Του Σου Προδρόμου - Δόξα - Εις Τον Ν΄ Ψαλμόν

25. Ταις Της Θεοτόκου - Και Νυν

26. Της Μετανοίας Ο Κύρηξ - Ιδιόμ

27. Τον Πρόδρομον Χριστού - Μεσ. Κάθισμα

28. Νυν Επέφανεν Ημίν

29. Τον Εν Προφήταις Μείζονα - Εξαποστ

30. Ο Ασελγής Ηρώδης

31. Η Την Αράν Του Κόσμου

32. Πάσα Πνοή - Αίνοι

33. Αινείτε Αυτόν

34. Ω Του Παραδόξου Θαύματος - Στιχ. Προσόμ

35. Ω Της Ηρώδου Πωρώσεως

36. Ω Της Υπέρ Νουν

37. Πάλιν Ηρωδιάς Μαίνεται - Δόξα

38. Θεοτόκε Συ Ει Η Άμπελος - Και Νυν

39. Δοξολογία (Ήχος Β΄)

40. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

41. Μνήμη Διακαίου - Απολυτίκιον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα