Οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος

Οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος - 29 Ιουνίου

ΝΑΙ, Ιούλιος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1330
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Απόστολος Καλπακίδης με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Ποίοις Ευφημιών

 4. Ποίοις Υμνωδίων

 5. Ποίοις Πνευματικοίς

 6. Τω Τρίτω Της Ερωτήσεως - Δόξα

 7. Ο Δια Σε Θεοπάτωρ - Και Νυν

 8. Φως Ιλαρόν

 9. Πέτρε Κορυφαίε

10. Τα Κατά Πόλιν - Απόστιχα

11. Τα Κατά Πόλιν (Β΄)

12. Τους Φωστήρας

13. Εορτή Χαρμόσυνος - Δόξα

14. Θεοτόκε Συ Ει Η Άμπελος - Και Νυν

15. Οι Των Αποστόλων - Απολυτίκιον

16. Το Απ' Αιώνος

17. Τον Βυθόν Της Αλείας - Κάθισμα

18. Ενθυμούμαι την Κρίσην

19. Ουρανόθεν Την Κλίσην

20. Χαριστήριον Αίνον

21. Κορυφαίους Οφθέντας - Κάθισμα

22. Την Σοφίαν Και Λόγον

23. Ταις Των Αποστόλων

24. Ταις Της Θεοτόκου

25. Πέτρε Κορυφαίε

26. Των Αποστόλων Άπαντες - Εξαποστειλάριον

27. Το Μέγα Και Παράδοξον

28. Πάσα Πνοή - Αίνοι

29. Αινείτε Αυτόν

30. Ο Εξ' Υψίστου Κληθείς - Προσόμ

31. Ο Του Ανάρχου Πατρός

32. Συ Επαξίως

33. Ο Χριστοκύρηξ

34. Η Πανσέπτως Των Αποστόλων - Δόξα

35. Θεοτόκε Συ Ει Η Άμπελος - Και Νυν

36. Δοξολογία (Ήχος Β΄)

37. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα