Άγιος Χαράλαμπος

Άγιος Χαράλαμπος - 10 Φεβρουαρίου

ΝΑΙ, Φεβρουάριος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1370
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία του Αγίου Χαραλάμπους και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Χάρης Νταραβάνογλου με την επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Όλος Εκ Νεότητος - Προσόμ

 4. Ήλοις Προσηλούμενος

 5. Χαράν Την Υπέρλαμπρον

 6. Έδωκας Το Σώμα Σου

 7. Έδωκας Τοις Δούλοις Σου

 8. Χάριν Ήνπερ Είληφας

 9. Έθυσας Τω Θεώ - Δόξα

10. Ο Δια Σε Θεοπάτωρ - Και Νυν

11. Φως Ιλαρόν

12. Ευφραίνεσθε Εν Κυρίω - Ιδιόμ. Λιτής

13. Πανεύφημε Μάρτυς - Απόστιχα

14. Αβρύνεται Σήμερον Ελλάς

15. Νεκρόν Αναστήσας Δι Ευχής

16. Τον Νοερόν Αδάμαντα - Δόξα

17. Εκ Παντοίων Κινδύνων - Και Νυν

18. Ως Στύλος Ακλόνητος - Απολυτίκιον

19. Το Απ' Αιώνος Απόκρυφον - Δόξα Και Νυν

20. Έργοις Έλαμψας Της Ευσεβείας - Καθίσματα

21. Θαύμα Μέγιστον

22. Φως Φωστήρ Ανέτειλας

23. Ιερόν Το Πνεύμα Σε

24. Μωησής Εώρακε

25. Την Καθαρότητα Μάρτυς

26. Την Απειρόγαμον Θεογεννήτριαν

27. Ταις Του Αθλοφόρου - Δόξα

28. Ταις Της Θεοτόκου - Και Νυν

29. Φάλαγγα Θεοστεφή

30. Στύλος Άσειστος Της Εκκλησίας

31. Τα Στίφη Των Πιστών

32. Μαρία Το Σεπτόν

33. Ενθέως Πυρσεόμενος

34. Μαρία Καταφύγιον

35. Πάσα Πνοή - Αίνοι

36. Αινείτε Αυτόν

37. Οι Της Ελλάδος Νυν Παίδες

38. Τοις Ουρανίοις Αγγέλοις

39. Λαμπροφανής Και Πανένδοξος

40. Ώσπερ Αλάβαστρον - Δόξα

41. Μακαρίζομέν Σε - Και Νυν

42. Δοξολογία - Μανουήλ Πρωτ

43. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

44. Ως Στύλος Ακλόνητος

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα