Ο Άγιος Σπυρίδωνας

Ο Άγιος Σπυρίδωνας - 12 Δεκεμβρίου

ΝΑΙ, Δεκέμβριος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1230
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία του Αγίου Σπυρίδωνα, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Χαίροις Αρχιερέων Κανών - Στιχηρά Προσόμοια

 4. Πράος Και Κληρονόμος Της Γης

 5. Πάθη Απονεκρώσας Σαρκός

 6. Λαμπρά Και Χαρμόσυνος - Δόξα

 7. Σπήλαιον Ευτερπίζου - Και Νυν

 8. Φως Ιλαρόν

 9. Όσιε Πάτερ - Εις Την Λιτήν

10. Πανήγυρις Φαιδρά - Απόστιχα

11. Μεγίστων Ποιητής

12. Ω Θαύματος Φρικτού

13. Ιεραρχών Το Θείον Κειμήλιον - Δόξα

14. Ιδού Καιρός Ήγγικε - Και Νυν

15. Της Συνόδου Της Πρώτης - Απολυτίκιον

16. Πατέρων Αγλάϊσμα - Εις τον Ν΄ Ψαλμόν

17. Σε Εξ' Αλόγου Ποίμνης - Εξαποστειλάριον

18. Εδόξασεν Εν Θαύμασι

19. Πάσα Πνοή - Αίνοι

20. Αινείτε Αυτόν

21. Εν Τη Του Πνεύματος Αίγλη - Αίνοι

22. Ταις Ουρανίες Άκτισι

23. Του Αμπελώνος Εργάτης

24. Όσιε Πάτερ - Δόξα

25. Εκ Παντοίων Κινδύνων - Και Νυν

26. Δοξολογία (Ήχος Δ΄)

27. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

28. Χαίροις Των Θαυμάτων Ο Ποταμός - Μεγαλυνάριον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα