Ο Άγιος Νικόλαος

Ο Άγιος Νικόλαος - 6 Δεκεμβρίου

ΝΑΙ, Δεκέμβριος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1220
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία του Αγίου Νικολάου, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Μύροις Παροικήσας

 4. Νίκη Φερώνυμος

 5. Όφθης Κωνσταντίνω Βασιλεί

 6. Μέγας Αντιλήπτωρ

 7. Ποίοις Ευφημιών Στέμμασιν

 8. Ποίοις Μελωδικοίς Άσμασιν

 9. Ιεραρχών Την Καλλονήν - Δόξα

10. Σπήλαιον Ευτερπίζου - Και Νυν

11. Φως Ιλαρόν

12. Ενατενίσας Ακλινώς - Εις την Λιτήν

13. Άνθρωπε Του Θεού

14. Χαίροις Η Ιερά Κεφαλή - Απόστιχα

15. Χαίροις Ο Ιερώτατος Νους

16. Χαίροις Ο Ζήλου Θείου

17. Άνθρωπε Του Θεού - Δόξα

18. Ανύμφευτε Παρθένε - Και Νυν

19. Κανόναν Πίστεως - Απολυτίκιον

20. Το Απ' Αιώνως Απόκρυφον - Θεοτοκίον

21. Ευ Δούλε Αγαθέ - Εις Τον Ν΄ Ψαλμόν

22. Τον Μέγαν Αρχιποίμενα - Εξαποστειλάριον

23. Μεγάλως Σε Εδόξασεν

24. Πάσα Πνοή - Αίνοι

25. Αινείτε Αυτόν

26. Της Εκκλησίας Τα Άνθη - Αίνοι

27. Της Ιεράς Διπλοΐδός

28. Των Αθεάτων Τα Κάλη

29. Ως Εν Ονείρω Επέστης

30. Σαλπίσωμεν - Δόξα

31. Μακαρίζωμέν Σε - Και Νυν

32. Δοξολογία (Πλ. Α')

33. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

34. Ορφανών Προστάτην Σε - Μεγαλυνάριον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα