Ο Άγιος Νεκτάριος

Ο Άγιος Νεκτάριος - 9 Νοεμβρίου

ΝΑΙ, Νοέμβριος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1160
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Ω Του Παραδόξου Θαύματος - Στιχ. Προσόμοια (Αργόν)

 4. Βαβαί Της Προμήθειας (Σύντομον)

 5. Σήμερον Λαμπρώς

 6. Ποιοις Ευφημιών

 7. Ποιοις Μελωδικοίς

 8. Σήμερον Φαιδρώς - Δόξα

 9. Φως Ιλαρόν

10. Ευφραίνου Εν Κυρίω - Ιδιόμελ. Λιτής

11. Χαίροις Ο Εν Εσχάτοις - Απόστιχα

12. Βίον Πνευματικόν

13. Χαίρει Η Εκκλησία Χριστού

14. Έχει Μεν - Δόξα

15. Ανύμφευτε Παρθένε - Και Νυν

16. Συλυβρίας Τον Γόνον - Απολυτίκιον

17. Σήμερον Ο Θεοφόρος - Εις Τον Ν΄ Ψαλμόν

18. Η Εκκλησία Αγάλλου - Εξαποστειλάριον

19. Θεοπρεπώς Βιώσας

20. Πάσα Πνοή - Αίνοι

21. Αινείτε Αυτόν

22. Ασματικώς Συνελθόντες - Αίνοι - Στιχ. Προσόμοια

23. Η Των Λειψάνων σου

24. Τις Επαξίως

25. Υπέρ Ωσμήν

26. Όσιε Πάτερ - Δόξα

27. Μακαρίζομέν Σε - Και Νυν

28. Δοξολογία

29. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

30. Ο Της Εκκλησίας - Μεγαλυνάριον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα