Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος - 7 Ιανουαρίου

ΝΑΙ, Ιανουάριος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1430
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία του Αγίου Ιωάννου του Πρόδρομου - και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Ιωάννης Μεγαλούδης με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Τον Φωτισμόν Ημών - Στιχ. Ιδιόμ

 4. Του Λυτρωτού Ημών

 5. Τα Ιορδάνεια Ρείθρα

 6. Πανεύφημε Πρόδρομε - Στιχ. Προσόμ

 7. Υψώθεν Προσέβλεψας

 8. Ρωσθείς Θεία Χάριτι

 9. Ένσαρκε Λύχνε - Δόξα

10. Θεολόγος - Και Νυν

11. Φως Ιλαρόν

12. Ο Θεός Ημών - Προκείμενον

13. Ως Είδε Σε Δέσποτα - Απόστιχα Προσόμ

14. Δεύρο Δη Μοι Σήμερον

15. Ήλιον Ρυπτόμενον

16. Ω Του Πνεύματος Εραστής - Δόξα

17. Δεύτε Μιμησώμεθα - Και Νυν

18. Θεός Κύριος - Εν Ιορδάνη - Απολυτίκιον

19. Μνήμη Δικαίου - Απολυτίκιον

20. Του Ιησού Γεννηθέντος

21. Εν Τοις Ρείθροις

22. Ταις Του Σου Προδρόμου - Δόξα

23. Ταις Της Θεοτόκου - Και Νυν

24. Θεός Λόγος Επεφάνη - Εις τον Ν΄ Ψαλμόν - Ιδιόμ

25. Ο Μέγας Υετός - Μεσώδ. Κάθισμα

26. Εκών Κατήλθεν Επί Γης

27. Προφήτην Σε Προέφησε - Εξαποστ.

28. Επεφάνη Ο Σωτήρ - Εξαποστ. Εορτής

29. Πάσα Πνοή - Αίνοι

30. Αινείτε Αυτόν

31. Φως Εκ Φωτός

32. Πως Σε Χριστέ

33. Συ Εν Ιορδάνη

34. Το Αληθινόν Φως

35. Άγγελος Εκ Στειρωτικών - Δόξα

36. Σήμερον Ο Χριστός - Και Νυν

37. Δοξολογία (Ήχος Β΄)

38. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα