Άγιος Γεώργιος (Διακαινησίμου)

Άγιος Γεώργιος (Διακαινησίμου)

ΝΑΙ, Κινητή Εορτή, Μονωδιακό


 

7.00

CD1770
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία του Αγίου Γεωργίου της Διακαινισίμου και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες Γεώργιος Κακουλίδης και Απόστολος Καλπακίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Των Προαιώνων

 4. Χριστός Ο Σωτήρ

 5. Συν Αρχαγγέλοις

 6. Σε Τον Σαρκωθέντα

 7. Ως Γενναίον - Του Αγίου

 8. Ρωμαλαίω

 9. Τω Σωτήρι

10. Τω Της Πίστεως

11. Αξίως - Δόξα

12. Παρήλθεν - Και Νυν

13. Φως Ιλαρόν

14. Τις Θεός - Προκείμενον

15. Η Ανάστασίς Σου

16. Πάσχα Ιερόν - Απόστιχα

17. Δεύτε Από Θεάς

18. Αι Μυροφόροι

19. Πάσχα Το Τερπνόν

20. Τον Νοερών Αδάμαντα - Δόξα

21. Αναστάσεως Ημέρα - και Νυν

22. Ως Των Αιχμαλώτων - Απολυτίκιον

23. Χριστός Ανέστη

24. Εκ Νεότητός Μου - Αντίφωνον Α' (Σύντομον)

25. Εκ Νεότητός Μου - Αντίφωνον Α' (Αργόν)

26. Ταις Του Αθλοφόρου - Δόξα

27. Ταις Της Θεοτόκου - Και Νυν

28. Σήμερον Η Οικουμένη - Ιδιόμελον

29. Προλαβούσαι - Υπακοή

30. Ει Και Εν Τάφω - Κοντάκιον

31. Σαρκί Υπνώσας - Εξαποστειλάριον

32. Έαρ Ημίν Εξέλαμψεν

33. Πάσα Πνοή - Αίνοι

34. Αινείτε Αυτόν

35. Πάσα Πνοή

36. Ειπάτωσαν Ιουδαίοι

37. Χαίρετε Λαοί

38. Άγγελος Μεν

39. Δεύτε Την Πανέορτον - Προσόμ. Αγίου

40. Όλον Προσενήνοχας

41. Σπόρον Γεωργήσας

42. Μάρτυς Αθλοφόρε

43. Ανέτειλε Το Έαρ - Δόξα

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα