Ο Άγιος Γεώργιος

Ο Άγιος Γεώργιος - 23 Απριλίου

ΝΑΙ, Απρίλιος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1560
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία του Αγίου Γεωργίου, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Απόστολος Καλπακίδης με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Ως Γενναίον Εν Μάρτυσιν - Στιχ. Προσόμ

 4. Ρωμαλέω Φρονήματι

 5. Τω Σωτήρι Συνέπαθες

 6. Τω Της Πίστεως Θώρακι

 7. Ως Αστέρα Πολύφωτον

 8. Εν Θαλάσση Με Πλέοντα

 9. Αξίως Του Ονόματος - Δόξα

10. Φως Ιλαρόν

11. Ο Λαμπρός Αριστεύς - Ιδιόμ. Λιτής

12. Ανευφημούσι Λαοί - Απόστιχα Προσόμ

13. Ενδεδυμένος Χριστού

14. Καταφρονήσας Οργάνων

15. Τον Νοερών Αδάμαντα - Δόξα

16. Θεός Κύριος - Ως Των Αιχμαλώτων - Απολυτίκιον

17. Ανέτειλεν Ιδού - Καθίσμ

18. Πόθω Ζέοντι

19. Γεωργίσας Εμμελώς

20. Ταις Του Αθλοφόρου - Δόξα

21. Ταις Της Θεοτόκου - Και Νυν

22. Σήμερον Η Οικουμένη - Ιδιόμ

23. Ευσεβείας Τοις Τρόποις - Μεσόδ. Καθίσμ

24. Τον Επίγειον Πλούτον

25. Έαρ Ημίν Εξέλαμψεν - Εξαποστειλάριον

26. Πάσα Πνοή - Αίνοι

27. Αινείτε Αυτόν

28. Δεύτε Την Πανέορτον Φαιδράν - Στιχ. Προσόμ

29. Όλον Προσενήνοχας

30. Σπόρον Γεωργήσας

31. Μάρτυς Αθλοφόρε

32. Ανέτειλε Το Έαρ - Δόξα

33. Δοξολογία (Ήχος Πλ. Α΄)

34. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα