Άγιος Φανούριος

Άγιος Φανούριος - 27 Αυγούστου

ΝΑΙ, Αύγουστος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1410
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία του Αγίου Φανουρίου και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Διονύσιος Ζαφειράκης με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Ω Του Παραδόξου Θαύματος - Προσόμ

 4. Βαβαί Της Σης Καρτερίας

 5. Την Σην Γεραίρομεν

 6. Ως Αθλήσας Στερότατα - Έτερα (Ήχος Δ΄)

 7. Τον Ναόν Σου Τον Άγιον

 8. Εκ Νεότητι Σώματος

 9. Αστήρ Θεοφανής - Δόξα

10. Τις Μη Μακαρίσει Σε - Και Νυν

11. Φως Ιλαρόν

12. Αγαλλιάται Εν Κυρίω - Ιδιόμ. Λιτής

13. Χαίροις Ο Αθλητής του Χριστού - Απόστιχα

14. Χαίροις Ο Αθλητής του Χριστού

15. Χαίροις Ο Αθλητής του Χριστού

16. Θωρακισάμενος Της Πίστεως - Δόξα

17. Δέσποινα Πρόσδεξαι - Και Νυν

18. Ως Άστρον Ανέτειλας - Απολυτ

19. Των Ροδίων Το Κλέος - Έτερον

20. Του Γαβριήλ Φθεγξαμένου - Έτερον

21. Ως Νέον Αθλητήν - Καθίσματα

22. Ως Τέξασα Σαρκί

23. Πύργον Άυλον

24. Όρος Άγιον

25. Μαρτυρήσας Ανδρικώς

26. Μετά Σώματος Αγνή

27. Ταις Του Αθλοφόρου

28. Ταις Της Θεοτόκου

29. Εμφανώς Συντρίψας - Ιδιόμ

30. Μαρτυρίου Τελέσας - Μεσόδ

31. Τον Υπέρθεον Λόγον

32. Μαρτυρικώς Ηγωνίσαι - Εξαποστειλάριον

33. Μετά Σαρκός Εκύησας

34. Πάσα Πνοή - Αίνοι

35. Αινείτε Αυτόν

36. Τον Αθλητήν Του Κυρίου - Προσόμ

37. Φως Φερονύμως

38. Του Μαρτυρίου Τους Άθλους

39. Τους Ιερείς Ως Ερρύσω

40. Αθλητικής Σκάμασι - Δόξα

41. Μακαρίζομέν Σε - Και Νυν

42. Δοξολογία (Ήχος Πλ. Α΄) - Μανουήλ Πρωτ

43. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

44. Μεγαλυνάριον (Ήχος Β΄)

45. Μεγαλυνάριον (Ήχος Πλ. Δ΄)

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα