Ο Άγιος Ευθύμιος

Ο Άγιος Ευθύμιος - 20 Ιανουαρίου

ΝΑΙ, Ιανουάριος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1550
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία του Αγίου Ευθυμίου, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Εμμανουήλ Κουλούρης με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Πάτερ Ευθύμιε Τον Σον - Προσόμ. (Ήχος Α΄)

 4. Πάτερ Ευθύμιε Καρπός

 5. Πάτερ Ευθύμιε Ο Σος

 6. Ο Εκ Νηδύος Μητρός - Έτερα Προσόμ

 7. Ο Χαρισμάτων Ανθέων

 8. Ο Θεωρία Και Πράξη

 9. Αφιερωθείς Τω Θεώ - Δόξα

10. Πως Μη Θαυμάσωμεν - Και Νυν

11. Φως Ιλαρόν

12. Ευθύμιε Έλεγε - Ιδιόμ. Λιτής

13. Χαίρεις Ως Ευθυμίας Αρχή - Απόστιχ. Προσόμ. (Ήχος Πλ. Α΄)

14. Ράβδω Τη Του Σταυρού

15. Όντως Έως Σκηνής

16. Όσιε Πάτερ - Δόξα

17. Μακαρίζομέν Σε - Και Νυν

18. Θεός Κύριος - Ευφραίνου Έρημος - Απολυτίκιον

19. Το Απ' Αιώνος Απόκρυφον - Θεοτοκίον

20. Τω Φωτί Λαμπόμενος - Κάθισμ

21. Εξ Αιγύπτου Ηστράψας

22. Εν Τη Σκέπη Πάναγνε

23. Τας Φροντίδας Του Βίου

24. Παναγία Παρθένε

25. Την Πτωχείαν Την Όντως

26. Ως Παρθένον Και Μόνην

27. Ταις Του Σου Οσίου - Δόξα - Εις Τον Ν΄ Ψαλμόν

28. Ταις Της Θεοτόκου - Και Νυν

29. Όσιε Πάτερ - Ιδιόμ

30. Εγκρατείας Ελαίω - Μεσώδιο Κάθισμ

31. Την Ψυχήν Μου Παρθένε

32. Εκ Μήτρας Καθηγίασε - Εξαποστειλάριον

33. Ως Πάλαι Του Βλαστήσαντος

34. Εν Δύω Ταις Θελήσεσι

35. Πάσα Πνοή - Αίνοι

36. Αινείτε Αυτόν

37. Όσιε Πάτερ Ευθύμιε Καταλιπών - Προσόμ (Ήχος Πλ. Δ΄)

38. Όσιε Πάτερ Ευθύμιε Συ Αναδειχθείς

39. Όσιε Πάτερ Ευθύμιε Συ Αληθώς

40. Των Μοναστών Τα Πλήθη - Δόξα

41. Δέσποινα Πρόσδεξαι - Και Νυν

42. Δοξολογία (Ήχος Πλ. Δ΄)

43. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα