Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Δημήτριος

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Δημήτριος - 26 Οκτωβρίου

ΝΑΙ, Οκτώβριος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1130
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

1. Κύριε Εκέκραξα

2. Ω Του Παραδόξου... Εν Ουρανώ - Στιχ. Προσόμοια

3. Ω Του Παραδόξου... Ταις Των Θαυμάτων

4. Ω Του Παραδόξου... Υπέρ Χριστού

5. Αίματι Τω Σω Σταζόμενος

6. Σήμερον Συγκαλείται - Δόξα

7. Παναγία Δέσποινα - Και Νυν

8. Φως Ιλαρόν

9. Ευφράινου Εν Κυρίω - Ιδιόμελον Λιτής

10. Της Γης Συνταρασσομένης - Απόστιχα

11. Φοβερός Ει Κύριε

12. Νινευίται Τοις Παραπτώμασι

13. Έχει Μεν Η Θειοτάτη Σου Ψυχή - Δόξα

14. Μέγαν Εύρατο - Απολυτίκιον

15. Ο Επιβλέπων Επί Την Γην

16. Εις Τα Υπερκόσμια Σκηνώματα - Εις Τον Ν΄ Ψαλμόν

17. Μάρτυς Χριστού - Εξαποστειλάριον

18. Τον Σαρκωθέντα Κύριον

19. Πάσα Πνοή - Αίνοι

20. Αινείτε Αυτόν

21. Δεύρο Μάρτυς Χριστού - Αίνοι Στιχ. Προσόμοια

22. Τείχος Οχυρωμένον Ημίν

23. Πάσαν Την Αρετήν

24. Τον Λόγχαις Κληρωσάμενον - Δόξα

25. Δοξολογία (Ήχος Δ΄)

26. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

27. Τον Μέγαν Οπλίτη - Μεγαλυνάριον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα