Ο Άγιος Αντώνιος

Ο Άγιος Αντώνιος - 17 Ιανουαρίου

ΝΑΙ, Ιανουάριος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1460
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία του Αγίου Αντωνίου - και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Ελευθέριος Μιχαλόπουλος με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Ο Φωτισθείς Ταις Του Πνεύματος - Προσόμ

 4. Ο Των Δαιμόνων Τα Τόξα

 5. Ο Χαρισμάτων Ενθέων

 6. Ο Καθαρός Την Ψυχήν

 7. Το Κατ΄Εικόνα Τηρήσας - Δόξα

 8. Τις Μη Μακαρίσει Σε - Και Νυν

 9. Φως Ιλαρόν

10. Ασκητικόν Γυμνάσιον - Ιδιόμ. Λιτής

11. Χαίροις Των Ασκητών Αρχηγός - Απόστιχα

12. Στύλος Φωτοειδής Αρεταίς

13. Χαίρεις Αγγελικαίς

14. Των Μοναστών Τα Πλήθη - Δόξα

15. Θεός Κύριος - Τον Ζηλωτήν Ηλίαν - Απολυτίκιον

16. Το Απ' Αιώνος Απόκρυφον

17. Την Ψυχήν Σου Δεσμεύσας - Κάθισμα

18. Την Σοφίαν Και Λόγον

19. Τον Ασκητήν Του Κυρίου

20. Χαίρε Πύλη Κυρίου

21. Τους Θορύβους Του Βίου

22. Τω Φωτί Λαμπόμενος

23. Επελεύσει Πνεύματος

24. Ταις Του Σου Οσίου - Δόξα - Εις Τον Ν΄ Ψαλμόν

25. Ταις Της Θεοτόκου - Και Νυν

26. Όσιε Πάτερ - Ιδιόμ

27. Τον Σταυρόν Του Κυρίου - Μεσώδ. Κάθισμα

28. Ως Πανάμωμος Νύμφη

29. Καινήν Οδόν Και Άτριπτον - Εξαποστειλάριον

30. Φωστήρ Φωστήρων Γέγονας

31. Εν Σώματι Διατελών - Όμοιον

32. Ελπίς Του Κόσμου - Θεοτοκίον

33. Πάσα Πνοή - Αίνοι

34. Αινείτε Αυτόν

35. Όσιε Πάτερ Αντώνιε - Προσόμ

36. Όσιε Πάτερ

37. Πίστει Συνελθόντες

38. Πάτερ Πατέρων

39. Ουρανόδρομον Επιβάς - Δόξα

40. Δέσποινα Πρόσδεξαι - Και Νυν

41. Δοξολογία (Ήχος Πλ. Δ΄)

42. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα