Οι Άγιοι Ισαπόστολοι Κωνσταντίνος και Ελένη

Οι Άγιοι Ισαπόστολοι Κωνσταντίνος και Ελένη - 21 Μαΐου

ΝΑΙ, Μάιος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1310
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία των Αγίων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Διονύσιος Ζαφειράκης με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Όπλον Κραταιότατον

 4. Έδωκας Φιλάνθρωπε

 5. Πρώτος Καθυπέταξας

 6. Πλουσίων Δωρεών - Δόξα

 7. Φως Ιλαρόν

 8. Του Ευσεβούς Κωνσταντίνου - Ιδιόμ. Λιτής

 9. Πρώτος Βασιλεύς - Απόστιχα - Προσόμοια

10. Όντως Μακαρία

11. Πόθω Και Αγάπη

12. Σέλας Φαεινότατον - Δόξα

13. Θεός Κύριος - Απολυτίκιον - Του Σταυρού Σου

14. Νέος Γέγονας - Κάθισμα

15. Ελκόμενος

16. Η Εύσημος Μνήμη Σου

17. Ταις Των Θεοστέπτων - Ταις Της Θεοτόκου

18. Του Ευσεβούς Κωνσταντίνου

19. Τας Αισθήσεις Έκτεινας

20. Ουκ Εξ' Ανθρώπων - Εξαποστειλάριον

21. Πάσα Πνοή - Αίνοι

22. Αινείτε Αυτόν

23. Χαίροις Κωνσταντίνε - Προσόμ

24. Ο Βασιλεύων Της Κτίσεως

25. Τα Του Κυρίου Διδάγματα

26. Έλαιον Αγαλλιάσεως

27. Ο Των Ανακτών - Δόξα

28. Δοξολογία (Ήχος Πλ. Δ΄)

29. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα