Οι Άγιοι Ανάργυροι

Οι Άγιοι Ανάργυροι - 1 Ιουλίου

ΝΑΙ, Ιούλιος, Χορωδιακό


 

7.00

CD1320
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία των Αγίων Αναργύρων, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες Γεώργιος Χρονόπουλος και Νεκτάριος Νικολόπουλος με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Όλην Αποθέμενοι

 4. Ύλην Εβδελύξαντο

 5. Όλην Εισοικίσασα

 6. Ατελεύτητος Υπάρχει - Δόξα

 7. Τις Μη Μακαρίσει Σε - Και Νυν

 8. Φως Ιλαρόν

 9. Η Πηγή Των Ιαμάτων - Ιδιόμ. Λιτής

10. Των Αναργύρων Η Μνήμη - Απόστιχα

11. Τας Εντολάς Του Κυρίου

12. Ως Παρρησίαν Λαβόντες

13. Πάντοτε Έχοντες - Δόξα

14. Μετανοίαν Ου Κέκτησαι - Και Νυν

15. Άγιοι Ανάργυροι - Απολυτίκιον

16. Ο Δι' Ημάς Γεννηθείς

17. Ουρανόθεν Θαυμάτων - Καθίσματα

18. Ως Παρθένον Και Μόνην

19. Την Φαιδράν Πανήγυριν

20. Προστασία Άμαχε

21. Ιαμάτων Δοτήρες

22. Πειρασμοίς Πολύπλοκοις

23. Την Χάριν Των Ιάσεων - Εξαποστειλάριον

24. Εκύησας Πανάχραντε

25. Πάσα Πνοή - Αίνοι

26. Αινείτε Αυτόν

27. Νάμασι Του Πνεύματος - Προσόμ

28. Πάθη Αλογώτατα

29. Ο Θείος Ναός Ημών

30. Πηγήν Ιαμάτων - Δόξα

31. Εκ Παντίων Κινδύνων - Και Νυν

32. Δοξολογία (Ήχος Δ΄)

33. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα