• Αποθήκευση 29%
Οι Αγίες Σοφία, Πίστη, Αγάπη & Ελπίδα

Οι Αγίες Σοφία, Πίστη, Αγάπη & Ελπίδα - 17 Σεπτεμβρίου

ΝΑΙ, Σεπτέμβριος, Μονωδιακό


Τιμή Τιμοκαταλόγου: 7.00  

5.00

Κερδίζετε: 2.00 (29%)
CD1670
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία της Αγίας Σοφίας, Πίστης, Αγάπης και Ελπίδας, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Απόστολος Καλπακίδης με την επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Σήμερον Εξέλαμψε - Προσόμοια

 4. Ανήγγειλαν Σήμερον

 5. Σταυρός Ο Πανάγιος

 6. Σήμερον Πιστοί - Έτερα

 7. Βαβαί Των Σων

 8. Την Σην Σοφία

 9. Εξέλαμψε Σήμερον - Δόξα

10. Των Προφητών Αι Φωναί - Και Νυν

11. Φως Ιλαρόν

12. Η Προσηγορία Σου - Ιδιόμ. Λιτής

13. Τω Της Σοφίας Φωτί - Απόστιχα

14. Χριστόν Εξ Όλης

15. Ενδεδυμέναι Χριστού

16. Ιερωτάτην Σήμερον - Δόξα

17. Ο Τετραπέρατος Κόσμος - Και Νυν

18. Τας Τρεις Ενδόξους - Απολυτίκιον

19. Ως Ελαία Κατάκαρπος - Έτερον

20. Θεός Κύριος

21. Συνήφθητε Χριστώ

22. Απλώσας Εν Σταυρώ

23. Μητέρα Σε Θεού

24. Των Αθληφόρων

25. Εν Παραδείσω Με

26. Της Σοφίας Θρέμματα

27. Ο Σταυρός Σου Κύριε

28. Την Θερμήν Αντίληψην

29. Σήμερον Τα Στίφη - Εις τον Ν΄ Ψαλμόν

30. Τας Ψυχάς Δεσμευθείσαι

31. Εν Παραδείσω

32. Τω Της Τριάδος - Εξαποστειλάριον

33. Σταυρός Ο Φύλαξ

34. Πάσα Πνοή - Αίνοι

35. Αινείτε Αυτόν

36. Σοφία Χαίρε

37. Αδριανού Τας Κολάσεις

38. Πίστει Αγάπη

39. Δεύτε Συμφώνως - Δόξα

40. Σήμερον Το Φυτόν - Και Νυν

41. Δοξολογία (Ήχος Β΄)

42. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα