Η Αγία Βαρβάρα & ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνό

Η Αγία Βαρβάρα & ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός - 4 Δεκεμβρίου

ΝΑΙ, Δεκέμβριος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1210
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία της Αγίας Βαρβάρας και του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Ότε εν Σταδίω - Προσόμοια

 4. Μίαν Η Βαρβάρα Αληθώς

 5. Ότε Απεφάνθη

 6. Τι Σε Ονομάσωμεν Άγιε - Αγ. Ιωάννου

 7. Τι Σε Ονομάσω Θεσιτέσιε

 8. Τι Σε Ονομάσω Αοίδιμε

 9. Πατρίδα Γένος - Δόξα

10. Φως Ιλαρόν

11. Πάτερ Ιωάννη Πάνσοφε - Απόστιχα

12. Πάτερ Ιωάννη Ένδοξε

13. Δεύτε Γηγενής

14. Όσιε Πάτερ - Δόξα

15. Θεοτόκε Συ Ει Η Άμπελος - Και Νυν

16. Βαρβάραν Την Αγίαν - Απολυτίκιον Της Αγίας

17. Ορθοδοξίας Οδηγέ - Απολυτίκιον του Αγίου

18. Η Δύφωνος Αυλός - Κάθισμα Του Οσίου

19. Την Χάριν Των Ιάσεων - Εξαποστειλάριον Αγίας

20. Ανατρέψας Σοφία Σου - Εξαποστειλάριον Οσίου

21. Εκύησας Πανάχραντε - Θεοτοκίον

22. Πάσα Πνοή

23. Αινείτε Αυτόν

24. Της Γεηράς Τρυφής - Ιδιόμελα Της Αγίας

25. Ησχύνθη Ο Βάσκανος

26. Η Θεόκλητος Μάρτυς

27. Την Πανήγυριν Σήμερον

28. Αθηλητικήν Οδεύσασα Οδόν - Δόξα

29. Θεόν Εκ Σου - Και Νυν

30. Δοξολογία (Ήχος Β΄)

31. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

32. Πατέραν Ηκούσας - Μεγαλυνάριον Της Αγίας

33. Υψηλών Δογμάτων - Μεγαλυνάριον Του Οσίου

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα