Η Αγία Μαρίνα

Η Αγία Μαρίνα - 17 Ιουλίου

ΝΑΙ, Ιούλιος, Χορωδιακό


 

7.00

CD1300
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία της Αγίας Μαρίνας, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες Αθανάσιος Βόσσης και Ιωάννης Θεοδώρου με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Ω Του Παραδόξου Θαύματος (Ήχος Πλ. Δ΄)

 4. Μάρτυς Μαρίνα Πάνδοξε

 5. Μάρτυς Μαρίνα Πανεύφημε

 6. Εν Φωνή Αγαλλιάσεως - Δόξα

 7. Τις Μη Μακαρίσει Σε - Και Νυν

 8. Φως Ιλαρόν

 9. Ως Εν Πέτρα Στέρρα - Ιδιόμ. Λιτής

10. Δεύτε Φιλομάρτυρες - Εις Τον Στίχον

11. Μέγα Το Κατόρθωμα

12. Λόγου Του Φανέντος

13. Εκ Δεξιών Του Σωτήρος - Δόξα

14. Θεοτόκε Συ Ει Η Άμπελος - Και Νυν

15. Μνηστευθείσα Τω Λόγω - Απολυτίκιον

16. Χαίρε Πύλη Κυρίου

17. Ως Ρόδον Ευθαλές

18. Οπίσω Σου Αγνή

19. Ξεσμούς Καθειπέμεινας

20. Τεχθείς Εξ Αιμάτων Σου

21. Ώσπερ Παρθένος

22. Ο Εκ Μη Όντως - Εις Τον Ν΄ Ψαλμόν

23. Ταις Της Αθλοφόρου

24. Ταις Της Θεοτόκου

25. Της Παρθενίας Το Κάλλος - Ιδιόμ

26. Μαρίνα Μάρτυς Χριστού - Κάθισμα

27. Κατεπλάγη Ιωσήφ

28. Μαρίνα Μάρτυς Χριστού - Εξαποστειλάριον

29. Χρυσοπλοκώτατε Πύργε

30. Πάσα Πνοή - Αίνοι

31. Αινείτε Αυτόν

32. Πολυώδυνα Βάσανα - Προσόμοια

33. Τον Αρχέκακον Δράκοντα

34. Ώσπερ Προίκα Πολύτιμον

35. Αθλητικήν Οδεύσασα Οδόν - Δόξα

36. Θεοτόκε Συ Ει Η Άμπελος - Και Νυν

37. Δοξολογία (Ήχος Β΄)

38. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα