Η Αγία Αικατερίνη

Η Αγία Αικατερίνη - 25 Νοεμβρίου

ΝΑΙ, Νοέμβριος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1190
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία της Αγίας Αικατερίνης και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Σήμερον Τέρπεται

 4. Αικατερίνης Την Μνήμην

 5. Χαίροις Πάνδοξε

 6. Χαρμονικώς Τη Πανηγύρει - Δόξα

 7. Μετά Το Τεχθήναι Σε - Και Νυν

 8. Φως Ιλαρόν

 9. Ως Αλάβαστρον Μύρου - Εις Την Λιτήν

10. Συμμαχία Του Πνεύματος - Απόστιχα

11. Ουρανόθεν Συ Άγγελος

12. Βασιλεί Στρατευόμενος

13. Βίον Άϋλον - Δόξα

14. Σήμερον Τα Στίφη - Και Νυν

15. Την Πανεύφημον Νύμφη - Απολυτίκιον

16. Ενεύρωσας Το Φρόνημα - Εξαποστειλάριον

17. Τας Παρατάξεις Των Εχθρών

18. Πάσα Πνοή

19. Αινείτε Αυτόν

20. Μνήμην Την Πανίερον - Στιχ. Προσόμοια

21. Μάρτυς Εθελούσιος

22. Χάριν Την Του Πνεύματος

23. Βίον Άϋλον - Δόξα

24. Σήμερον Τω Ναώ Προσάγεται - Και Νυν

25. Δοξολογία (Ήχος Β΄)

26. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

27. Νύμφη Του Σωτήρος - Μεγαλυνάριον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα