Ο Ακάθιστος Ύμνος

Ο Ακάθιστος Ύμνος

ΝΑΙ, Χορωδιακό


 

7.00

CD0680
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου. Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο του ιδίου, καθώς και το Μουσικό Εγκόλπιο του Ιεροψάλτου. Ψάλλει η βυζαντινή Χορωδία του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

1. Το Προσταχθέν

2. Ανοίξω Το Στόμα Μου - Ωδή Α΄

3. Τους Σους Υμνολόγους - Ωδή Γ΄

4. Τη Υπερμάχω

5. Άγγελος Πρωτοστάτης - Ιερεύς

6. Χαίρε Νύμφη

7. Βλέπουσα Η Αγία - Ιερεύς

8. Αλληλούια

9. Ο Καθήμενος Εν Δόξη - Ωδή Δ΄

10. Εξέστη Τα Σύμπαντα - Ωδή Ε΄

11. Την Θείαν Ταύτην - Ωδή ΣΤ΄

12. Τη Υπερμάχω

13. Οίκουσαν Οι Ποιμένες - Ιερέυς

14. Χαίρε Νύμφη (Ήχος Βαρύς)

15. Θεοδρόμον Αστέρα - Ιερεύς

16. Αλληλούια

17. Ουκ Ελάτρευσαν - Ωδή Ζ΄

18. Παίδας Ευαγείς - Ωδή Η΄

19. Άπας Γηγενής - Ωδή Θ΄

20. Ψάλλοντές Σου Τον Τόκον - Ιερεύς

21. Χαίρε Νύμφη (Ήχος Πλ. Α΄)

22. Ω Πανύμνητε - Ιερεύς

23. Αλληλούια

24. Άσπιλε Αμόλυντε

25. Και Δος Ημίν

26. Υπερένδοξε

27. Η Ελπίς μου

28. Την Πάσαν Ελπίδα Μου

29. Την Ωραιότητα

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα