• Αποθήκευση 57%
Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος

Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος - 26 Σεπτεμβρίου

ΝΑΙ, Σεπτέμβριος, Μονωδιακό


Τιμή Τιμοκαταλόγου: 7.00  

3.00

Κερδίζετε: 4.00 (57%)
CD1120
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

1. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος α΄

2. Κατευθυνθήτω

3. Ο Θεατής Των Αρρήτων

4. Η Θεοκίνητος Λύρα

5. Τη Βροντοφώνω Σου Γλωττή

6. Τον Υιόν Της Βροντής - Δόξα

7. Παρήλθεν Η Σκιά Του Νόμου - Και Νυν

8. Φως Ιλαρόν

9. Ποταμοί Θεολογίας - Ιδιόμελον Λιτής

10. Τον Του Υψίστου Υιόν - Απόστιχα

11. Του Παρακλήτου Το Φως

12. Της Υψηλής Επιβάς

13. Αποστολε Χριστού - Δόξα

14. Ο Ποιητής Και Λυτρωτής Μου - Και Νυν

15. Απόστολε Χριστώ τω Θεώ Ηγαπημένε - Απολυτίκιον

16. Πάντα υπέρ Έννοιαν

17. Ανοίξω Το Στόμα Μου - Καταβασίες

18. Βροντής Υιός Γεννόμενος

19. Πάσα Πνοή - Αίνοι

20. Αινείτε Αυτόν

21. Μάκαρ Ιωάννη Πάνσοφε - Αίνοι - Στιχ. Προσόμοια

22. Θεολογίας Τα Νάματα

23. Το Παρθενίας Απάνθισμα Ιωάννη

24. Ευαγγελιστά Θεσπέσιε

25. Ευαγγελιστά Ιωάννη - Δόξα

26. Δέσποινα Πρόσδεξαι - Και Νυν

27. Δοξολογία (Ήχος πλ. δ΄)

28. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

29. Ως Αγαπημένος Του Ιησού - Μεγαλυνάριον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα