• Αποθήκευση 14%
Αγία Σκέπη

Αγία Σκέπη - 28 Οκτωβρίου

ΝΑΙ, Ιούλιος, Μονωδιακό


Τιμή Τιμοκαταλόγου: 7.00  

6.00

Κερδίζετε: 1.00 (14%)
CD1390
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία της Αγίας Σκέπης και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Μποσίνης με την επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Ω Του Παραδόξου Θαύματος - Προσόμ

 4. Βαβαί Των Ων Θαυμασίων

 5. Την Προς Ημάς Σου

 6. Ως Της Σκέπης Σου

 7. Θαυμαστώς Πάλαι Ήπλωσας

 8. Πολλαχώς Κόρη Οίδαμεν

 9. Σήμερον Ο Πιστός Λαός - Δόξα Και Νυν

10. Φως Ιλαρόν

11. Ευφραίνου Εν Κυρίω - Ιδιόμ. Λιτής

12. Χαίροις Θεογεννήτωρ - Απόστιχα

13. Ώφθης Εν Θεωρία

14. Σκέπη Τη Φωταυγεί Σου

15. Της Σκέπης Σου Της Σωστικής - Δόξα Και Νυν

16. Θεός Κύριος - Της Σκέπης Σου Παρθένε - Απολυτ

17. Θεοτόκε Αειπάρθενε - Έτερον Απολυτ

18. Την Σκέπη Σου Αγνή - Καθίσματα

19. Εξέστη Ως Έβλεψεν

20. Την Αγίαν Σου Σκέπη

21. Ταις Της Θεοτόκου - Δόξα

22. Ταις Της Παναχράντου - Και Νυν

23. Σήμερον Η Μανύμνητος - Εις Τον Ν΄ Ψαλμόν

24. Σκέπη Πέφηνας - Κάθισμα

25. Η Θ΄ Ωδή του Κανόνος

26. Μητρώα Κοπρόμενη - Έτερος Κανών

27. Η Θεία Σκέπη Σου Κόρη - Εξαποστειλάριον

28. Τη Κραταιά Σου Σκέπη - Έτερον

29. Πάσα Πνοή - Αίνοι

30. Αινείτε Αυτόν

31. Την Αειπάρθενον Κόρην - Προσόμ

32. Την Παναγίαν Σου Σκέπη

33. Η Βασιλεύουσα Κόρη

34. Ως Θαυμαστή Σου Παρθένε

35. Αι Δωρεαί Της Σκέπης Σου - Δόξα Και Νυν

36. Δοξολογία (Ήχος Πλ. Α΄)

37. Ασματικόν Της Δοξολογίας

38. Της Σκέπης Σου Παρθένε - Απολυτίκιον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα