• Αποθήκευση 18%
Δοξαστάριον Β΄

Νέον Δοξαστάριον του Ενιαυτού Β΄ τόμος


Τιμή Τιμοκαταλόγου: 22.00  

18.00

Κερδίζετε: 4.00 (18%)
ΒΚ1602
Σε Απόθεμα
+

Το νέον Δοξαστάριον του Ενιαυτού των καθ' ημέραν εορταζομένων Αγίων - Οσίων - Νεομαρτύρων είναι ι B΄ Τόμος (Αυγουστος ως και ο Δεκέμβριος). Σελ.395

Ειδικότερα περιλαμβάνει :                        1) Τα Δοξαστικά του Εσπερινού.

                                                                  2) Τα Δοξαστικά τωνΑποστίχων

                                                                  3) Τα Ιδιόμελα που ψάλλονται μετά τον Ν΄ Ψαλμό

                                                                  4) Τα Δοξαστικά των Αίνων

                                                                  5) Τα Θεοτοκία που συνοδεύουν τα Δοξαστικά και τα Απολυτίκια

Στο Παράρτημα έχουν υπάρχουν εκτός των Θεοτοκίων, ύμνοι που απαντώνται στον Εσπερινό (ανοιξαντάρια, κυριελεησάρια, κλπ) καθώς και ύμνοι του Όρθρου. 

1.  Μνήμη το Ἁγίου Μύρωνος, πισκόπου Κρήτης (8/8)………………

19

2.  κολουθία τς θαυματουργο εκόνος τς ν Προυσ (23/8)….

31

3.  Μνήμη το Ἁγίου ποστόλου Τίτου (25/8)……………………………..

45

4.  Μνήμη το Ἁγίου λεξάνδρου (30/8)……………………………………..

54

5.  κολουθία πέρ το περιβάλλοντος (1/9)……………..………………

63

6.  Μνήμη τν 40 Παρθενομαρτύρων γυναικν (1/9)…………………..

71

7.  Μνήμη Ἁγίου Μάμαντος καί σίου Ἰωάννου Νηστευτο (2/9)….

79

8.  Μνήμη το Ἁγίου νθίμου καί το σίου Θεοκτίστου (3/9)……..

86

9.  Μνήμη το Ἁγίου Προφήτου Ζαχαρίου (5/9)…………………………..

94

10.   Μνήμη το Ἁγίου Μάρτυρος Σώζοντος (7/9)……………………………

101

11.   Μνήμη το Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Εσταθίου (20/9)……………..

113

12.   Μνήμη ερέσεως εκόνος τς Θεοτόκου τν Μυρτιδίων (24/9)…

125

13.   Μνήμη τς σίας Εφροσύνης (25/9)…………………………………….

134

14.   Μνήμη το Ἁγίου νανίου καί το σίου Ρωμανο (1/10)……….

143

15.   Μνήμη τν Ἁγίων Κυπριανού καί Ἰουστίνης (2/10)………………….

157

16.   Μνήμη το Ἁγίου Διονυσίου ρεοπαγίτου (3/10)…………………….

162

17.   Μνήμη το Ἁγίου εροθέου (4/10)…………………………………………

169

18.   Μνήμη το Ἁγίου ποστόλου Θωμᾶ (6/10)…………………………….

182

19.   Μνήμη τς σίας Ματρώνης τς Χιοπολίτιδος (20/10)…………….

190

20.   Μνήμη το Ἁγίου ρτεμίου (20/10)………………………………………..

198

21.   Μνήμη το σίου Γερασίμου Κεφαλληνίας (20/10)………………….

204

22.   Μνήμη το Ἁγίου Σωκράτους (21/10)…………………………………….

219

23.   Μνήμη το ποστόλου Ἰακώβου το δελφοθέου (23/10)……..

227

24.   Μνήμη το σίου Δαβίδ Εβοίας (1/11)…………………………………

233

25.   Μνήμη τν Ἁγίων κινδύνων (2/11)………………………………………

245

26.   Μνήμη το σίου ρσενίου (10/11)………………………………………

259

27.   Μνήμη τν Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου (11/11)…………

270

28.   Μνήμη Ἁγίου Ἰωάννου λεήμονος καί σίου Νείλου (12/11)……

280

29.   Μνήμη το Ἁγίου ποστόλου Φιλίππου (14/11)………………………

288

30.   Μνήμη το Ἁγίου Κωνσταντίνου το ξ δρας (14/11)…………..

294

31.   Μνήμη το Ἁγίου Γρηγορίου το Παλαμᾶ (14/11)……………………

304

32.   Μνήμη το Ἁγίου Γρηγορίου Νεοκαισαρείας (17/11)………………..

317

33.   Μνήμη το σίου Πορφυρίου το Καυσοκαλυβίτου (2/12)………

325

34.   Μνήμη το Ἁγίου Μηνᾶ το Καλλικελάδου (10/12)………………….

337

Κανένα